Geriatrinen selvitysjakso

Geriatrinen selvitysjakso on tarkoitettu ikääntyneille, joiden toimintakyky ja kotona selviytyminen on uhattuna esimerkiksi muistiongelmien, kaatuilun tai runsaan lääkityksen vuoksi. Selvitysjakso alkaa terveydentilan määrittelyllä, johon kuuluu mm. geriatrin alkututkimus, sairaanhoitajan haastattelu sekä fysioterapeutin tutkimus. Selvitysjakson aikana voidaan tehdä tarpeen mukaan erilaisia testejä ja tutkimuksia kuten peruslaboratoriotutkimukset, sydänfilmi, suppea muisti- ja mielialatesti, toimintakyvyn testaus, ravitsemustilan testi tai toimintaterapeutin tutkimus ja apuvälinekartoitus. Kuntoutujasta huolehditaan ympäri vuorokauden ja hänen terveydentilaansa seurataan. Jakson päättyessä geriatri laatii loppuarvion hoitosuosituksineen.

Yhteystiedot

Kuntoutuskeskus
Metsämiehenkatu 2 G, 28500 Pori
Yrjönkatu 23, 28100 Pori
terveys@diakon.fi

Ajanvaraus
044 705 2184
ajanvaraus.terveys@diakon.fi

Kuntoutuspalveluiden päällikkö
Päivi Pöykiö
044 705 2210
paivi.poykio@diakon.fi

Katso kaikki yhteystiedot

Yhteydenottopyyntö