Saattohoito

Saattohoitokotimme toiminta on päättynyt syksyllä 2020

Diakonin Saattohoitokoti tarjoaa inhimillistä ja turvallista hoitoa ja huolenpitoa ympäri vuorokauden kodinomaisessa ympäristössä. Palliatiivinen eli oirehoito ja saattohoito perustuvat tutkittuun tietoon, erikoisosaamiseen ja pitkään kokemukseen.

Mitä palliatiivinen hoito ja saattohoito ovat?

Palliatiivisessa hoidossa tavoitellaan mahdollisimman hyvää elämän loppuvaihetta. Palliatiivinen hoito (oirehoito) on parantumattomasti sairaiden ja kuolevien ihmisten hoitoa silloin, kun toivoa paranemisesta ei enää ole. Keskeistä on kivun ja muiden oireiden lievitys sekä psykologisiin, sosiaalisiin, hengellisiin ja elämänkatsomuksellisiin asioihin paneutuminen.

Saattohoito on osa palliatiivista hoitoa, jossa kuolevalla ja hänen läheisillään on mahdollisuus valmistautua lähestyvään kuolemaan. Kuolevaa ihmistä ja hänen läheisiään tuetaan ja hoidetaan yksilöllisesti parhaalla mahdollisella tavalla inhimillisiä arvoja ja itsemääräämisoikeutta kunnioittaen. Saattohoidossa päämääränä on aina kuolevan ihmisen mahdollisimman hyvä elämä viime hetkeen saakka hänelle tärkeiden ihmisten läheisyydessä. Hyvä saattohoito on ikään, sairauteen ja henkilökohtaisiin ominaisuuksiin katsomatta jokaisen ihmisen perusoikeus.

Yhteystiedot

Saattohoitokoti
Metsämiehenkatu 2 G, 28500 Pori

Facebook: Saattohoitokoti

Hoitajat
044 705 2223

Saattohoitokodin lääkäri
044 705 2155

Yhteydenottopyyntö