Diakon on mukana antamassa apua Ukrainan kansalaisille!

DiakonTerveyden Kuntoutuskeskus on kuntouttanut vuosikymmeniä sotiemme veteraaneja. Olemme ilmoittautuneet mukaan auttamaan Ukrainan kansalaisia tarjoamalla kuntoutusta ja siihen liittyvää osaamista. 

Olemme mukana Kaunialan sairaalan kokoamassa verkostossa yksityisistä toimijoista, jotka voisivat ottaa kuntoutukseen Ukrainasta saapuvia potilaita. 

Verkostoa koordinoidaan kansallisella tasolla. Odotamme asiasta lisäohjeita ja toimimme sen mukaisesti.