Geronomin vastaanotto

Huolettaako oma tai läheisen pärjääminen arjessa? Vanhustyöhön erikoistuneen sairaanhoitajamme (geronomin) vastaanotolla paneudutaan yksilöllisesti iäkkään tilanteeseen kartoittaen hänen toimintakykyään, hyvinvointiaan sekä voimavarojaan. Vastaanoton tarkoituksena on ikääntyneen toimintakyvyn ja terveyden edistäminen ja samalla ennaltaehkäisevä toiminta, joilla pyritään mahdollistamaan kotona pärjääminen ja asuminen mahdollisimman pitkään.

Vastaanotolla voidaan kartoittaa esim.

 • haasteita fyysisessä suorituskyvyssä, esim. liikkumisessa sisällä / ulkona
 • haasteita päivittäisissä toiminnoissa, esim. henkilökohtaisen hygienian hoidossa
 • kaatumisen vaaratekijät
 • ravitsemukselliset ongelmat
 • muistiin liittyvät ongelmat
 • unettomuuteen liittyvät ongelmat
 • alkoholin käyttöön liittyvät haasteet
 • kodin turvallisuus

Vastaanotolle tullessa asiakaskin saattaa jo itse tiedostaa, millä osa-alueella on haasteita, jolloin voidaan paneutua suoraan ongelmakohtiin.

Suosittelemme parhaan hyödyn saamiseksi kolmea vastaanottokertaa, jolloin

 • 1. käyntikerralla paneudutaan asiakkaan tilanteeseen ja tehdään tarvittavia testejä, kesto noin 1 tunti.
 • 2. käyntikerralla käydään läpi testituloksia ja tehdään henkilökohtainen suunnitelma, kesto noin 45 min. Omainen/läheinen on hyvä ottaa mukaan toiselle vastaanottokerralle, jos mahdollista.
 • 3. käyntikerralla käydään läpi tavoitteiden toteutumista ja tehdään jatkosuunnitelmia, kesto 30 min.

Vastaanottokäyntien tarkoituksena on mahdollisimman hyvin kotona pärjäävä, tyytyväinen ikäihminen. Ota rohkeasti yhteyttä ja kysy lisää!

Ajanvaraus ja lisätiedot
044 705 2141,  kotihoito.pori@diakon.fi

Vastaanotto DiakonKylässä,
Metsämiehenkatu 2 G (Kuntoutuskeskus), 28500 Pori.

Geronomin vastaanottokäynti on mahdollista ostaa kolmen kerran pakettina myös Diakon Verkkokaupasta.

Yhteystiedot

044 705 2141,
kotihoito.pori@diakon.fi

Metsämiehenkatu 2 G,
28500 Pori

Facebook

Yhteydenottopyyntö