fysioterapia diakonterveys

Fysioterapiapalvelut

Tarjoamme monipuolisia fysioterapiapalveluita, kuten allasterapia, painokevennetty kävelykuntoutus, lasten fysioterapia, tuki- ja liikuntaelinsairauksien fysioterapia, neurologinen fysioterapia, ikääntyneiden fysioterapia, purentahäiriöiden fysioterapia, lantionpohjan fysioterapia, psykofyysinen fysioterapia, fasciarautakäsittely, akupunktio, erilaiset hieronnat, lymfaterapia, vyöhyketerapia, asentohuimaushoito ja kinesioteippaus.

Fysioterapian avulla hoidetaan esimerkiksi erilaisia tuki- ja liikuntaelimistön kiputiloja, ennaltaehkäistään vaivojen syntymistä ja liikkumiskyvyn alenemista sekä kuntoutetaan tapaturmien tai leikkausten jälkeen. Fysioterapeutti haastattelee ja tutkii asiakkaan pyrkien selvittämään oireiden taustalla olevat syyt. Näin löydetään sopivimmat terapiakeinot vaivan helpottamiseen, oli sitten kyse toimintakyvyn ylläpitämisestä tai parantamisesta tai kivun helpottamisesta.

Fysioterapiaan voi tulla ilman lääkärin lähetettä. Meiltä voit myös hankkia lahjakortteja.

Olemme Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapioiden palveluntuottaja. Kelan terapioista löydät lisätietoa Kelan kuntoutus -sivultamme. Olemme myös Satakunnan hyvinvointialueen palvelusetelituottaja (fysio-, lymfa- ja allasterapia), ja meiltä saa kuntoutusta myös Fysipartnersin ja muiden vakuutusyhtiöiden sekä Valtionkonttorin maksusitoumuksilla.

Mikäli sinulla on tai olet saamassa maksusitoumuksen tai palvelusetelin, täytäthän terapiapaikan hakulomakkeen tästä

Fysioterapiapalveluita on saatavilla Porissa Metsämiehenkadulla. Fysioterapiaa voidaan toteuttaa myös asiakkaan kotona tai muussa asiakkaan toivomassa ympäristössä. Palvelukielinä ovat suomen lisäksi englanti ja ruotsi.

Fysioterapeutin suoravastaanotto

Tiesitkö, että fysioterapiaan voi tulla ilman lääkärillä käyntiä? Jos sinulla on pikkuhiljaa tai äkisti alkanut tuki- ja liikuntaelimistön vaiva, kipua tai toimintakyvyn rajoitetta, voit tulla suoraan fysioterapeutin vastaanotolle. Fysioterapeutti tutkii ja haastattelee sinut, valitsee vaivasi hoitoon sopivimmat hoitomenetelmät ja antaa sinulle ohjeet omahoitoon. Tarvittaessa fysioterapeutti ohjaa sinut lääkärille jatkotutkimuksiin.

Ajanvaraus fysioterapiaan:

DiakonTerveys / Metsämiehenkatu 2 G, 28500 Pori
044 705 2208
Nettiajanvaraus

Allasterapia

allasterapia diakonterveys

Allasterapia on fysioterapiaa, jossa käytetään hyväksi veden vastusta ja kehoa kannattelevia ominaisuuksia. Vesi mahdollistaa erilaisia tasapaino- ja kävelyharjoituksia, jotka eivät välttämättä muuten onnistuisi. Veden kelluttava ominaisuus keventää nivelten, jänteiden ja lihasten kuormitusta.

Allasterapiaan on mahdollista tulla ilman lääkärin lähetettä itsemaksaen tai sopimuskumppaneiden kautta, kuten Perusturvan tai vakuutusyhtiön maksusitoumuksella. Yksilöllisen allasterapian lisäksi tarjoamme erilaisia vesijumppia liikuntaryhmissä.


Painokevennetty kävelykuntoutus

DiakonTerveys painotuettu kuntoutus Pori

Painokevennetyssä kävelykuntoutuksessa liikkumista kevennetään kattoon kiinnitettyjen valjaiden ja tukiliivin avulla. Tämä mahdollistaa kävelyn sekä seisten tehtävät harjoitukset myös henkilöille, jotka eivät pysty tukeutumaan alaraajoihinsa. Kuntoutujan ei tarvitse kannatella itse koko kehonsa painoa ja ilman kaatumisriskiä harjoittelu on myös turvallista.


Lasten fysioterapia

lasten fysioterapia ja toiminterapia diakonterveys

Lasten fysioterapiassa tuetaan lapsen liikkumis- ja toimintakykyä. Fysioterapeutti voi olla apuna myös tilanteissa, joissa lapsen kehitys ei etene odotetusti tai lapsi tarvitsee tukea liikkumiseen kivun, vamman, sairauden tai jonkin muun syyn takia.

Meiltä saat lasten fysioterapiaa itse maksaen, palvelusetelillä tai KELA:n kustantamana.


Tuki- ja liikuntaelinsairauksien fysioterapia

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet (tule-sairaudet) ja tapaturmat ovat väestömme yleisin sairauksien ryhmä. Tule-fysioterapia keskittyy eri-ikäisten tuki- ja liikuntaelimistön toiminnan parantumiseen ja kivun lievitykseen.

Tyypillisimpiä tule-vaivoja ovat:

 • selkäkivut
 • suurten ja pienten nivelten nivelrikko ja muut kiputilat
 • niska- ja hartiaseudun vaivat
 • nivelreuma
 • synnynnäiset sairaudet ja kasvuhäiriöt
 • rasitusvammojen ja tapaturmien sekä leikkausten jälkitilat
 • luukato (osteoporoosi)

Tuki- ja liikuntaelinvaivat voivat alkaa äkillisesti tai kehittyä vähitellen kehon yksipuolisen tai virheellisen, liiallisen/liian vähäisen kuormituksen seurauksena. Myös ikääntymiseen liittyvä kudosten rappeutuminen voi olla oireiden taustalla. 

Fysioterapeutti tutkii, selvittää vaivan taustalla olevia syitä ja ohjaa ja neuvoo asiakasta kivunlievityksessä ja sopivissa liikkeissä ja liikunnassa. Tule-fysioterapia sisältää asiakkaan tarpeen mukaan aktivoivia harjoitteita, rentouttavia liikkeitä sekä lepoasentojen ohjausta, käsittelyä, fysikaalisia hoitoja ja sopivien työskentelyasentojen ohjaamista (ergonomia).

Fysioterapeuttisilla käsittelyillä mahdollistetaan asiakkaan omatoiminen aktiivinen harjoittelu, jolla voidaan ehkäistä vaivan uusiutumista.  Parhaat ja pitkäkestoisimmat hyödyt kuntoutuksesta saadaan hyvin suunnitellulla, säännöllisellä ja oikein mitoitetulla aktiivisella harjoittelulla, joka jatkuu asiakkaan omatoimisena harjoitteluna fysioterapiakäyntien ohessa ja jälkeen. 


Neurologinen fysioterapia

Neurologisessa fysioterapiassa tavoitteena on asiakkaan mahdollisimman hyvä elämänlaatu sekä toimintakyky ja sen palauttaminen/heikentymisen hidastaminen tai jopa ehkäiseminen. Fysioterapialla tuetaan asiakkaan omatoimisuutta ja osallisuutta arjessa.

Tyypillisimpiä neurologisia sairauksia ovat 

 • aivoverenkiertohäiriöt ja niiden jälkitilat
 • MS-tauti
 • Parkinsonin tauti
 • CP-vamma
 • selkäydinvammat ja aivovammat
 • kehitysvamma
 • ALS

Neurologisella fysioterapialla pyritään helpottamaan sairaudesta aiheutuvia, toimintakykyä rajoittavia oireita. Näitä ovat tyypillisimmin liiallinen jäykkyys, nivelten liikerajoitukset, lihasheikkoudet, tuntopuutokset, kipu, erilaiset hahmottamisen vaikeudet, tasapainovaikeudet ja liikkeen kontrollin häiriöt.

Neurologista fysioterapiaa voidaan toteuttaa DiakonTerveyden tiloissa Porissa tai esim. asiakkaan kotona tai työpaikalla. Myös apuvälineiden käytön harjoittelu on tärkeä osa terapiaa ja asiakkaalle mieluisten ja soveltuvien liikunta- ja harrastustoimintojen pariin ohjaaminen kuuluvat terapiaprosessiin.


Ikääntyneiden fysioterapia

Ikääntyneiden fysioterapiassa keskeistä on hyvän elämänlaadun, kotona selviytymisen ja liikkumiskyvyn turvaaminen. Kokonaisvaltainen fysioterapia ennaltaehkäisee ja hidastaa toimintakyvyn heikkenemistä ja auttaa pärjäämään itsenäisesti pidempään.

Fysioterapiasta on hyötyä erityisesti silloin, kun ikääntyneen arjessa selviäminen ja toimintakyky ovat heikentyneet esimerkiksi sairauksien, leikkauksen tai kaatumisten myötä.

Myös muistisairaan fysioterapia on hyvä aloittaa jo mahdollisimman varhain, sairauden alkuvaiheessa. Muistisairauden edetessä liikunta- ja toimintakyky heikkenevät merkittävästi ja aktiivisella, pitkäjänteisellä fysioterapialla voidaan hidastaa muistisairaan ja ikääntyneen toimintakyvyn heikkenemistä. Erityisesti muistisairaalle fysioterapeutti toimii harjoitteiden käynnistäjänä, muistuttajana ja kannustajana.

Ikääntyneen fysioterapia aloitetaan aina alkukartoituksella, jossa fysioterapeutti arvioi asiakkaan tilannetta erilaisin mittauksin ja havainnoimalla ja tutustumalla rauhassa. Yhdessä asiakkaan kanssa asetetaan kuntoutumiselle tavoitteet, jotka ovat asiakkaalle merkityksellisiä ja tärkeitä.

Ikääntyneen fysioterapian keinoja voivat olla esim. lihasvoima- ja liikkuvuusharjoitteet, tasapainoharjoitteet, kävelyharjoitukset, erilaiset ylösnousuharjoitteet tuolilta, sängystä tai vaikka lattialta. Fysioterapia voi pitää sisällään myös erilaisia kivunlievityskeinoja, kuten erilaisia käsittelyjä tai fysikaalisia hoitoja.


Akupunktio

Akupunktiota käytetään paljon tuki- ja liikuntaelinvaivoissa kivunhoitoon ja lihasten rentouttamiseen, jolloin kipujen vähentyessä mm. harjoittelu onnistuu paremmin. Akupunktuuria voidaan käyttää myös itsenäisenä hoitona. Akupunktiolla vaikutetaan kipuun, särkyyn sekä lihasten ja koko kehon rentoutumiseen.

Akupunktiolla on saatu myös nivelrikosta johtuvia kipuja hyvin helpottumaan. Myös eri syistä johtuvia päänsärkyjä, esimerkiksi migreeniä, ja pitkittyneitä kiputiloja on hoidettu hyvin tuloksin. Myös lantionpohjan alueen kipuja sekä purentalihasten kipu- ja jännitystiloja voidaan hoitaa akupunktiolla.

Akupunktuuriin voidaan tarvittaessa yhdistää myös TNS sähkökipuhoito, mikä tehostaa neulahoidon vaikutusta.

Akupunktio on ärsytyshoito ja sen vaikutuksesta mm. endorfiinien eritys keskushermostossa aktivoituu vähentäen kipua. Akupunktio toimii myös porttikontrolliteorian mukaan, eli voimakas ärsyke estää kipuviestin kulun aivoihin. Akupunktio laajentaa verisuonia ja lisää tutkitusti mm. lihasten verenkiertoa rentouttaen lihaksia. Akupunktuuri vapauttaa myöskin noradrenaliinia, serotoniinia, enkefaliinia, dynorfiinia jotka saavat kehossa aikaan hyvin miellyttävän, pehmeän, kevyen ja kivuttoman olon. Akupunktio rauhoittaa sympaattisen hermoston toimintaa ja tätä vaikutusta voidaan hyödyntää mm. stressin hoitamiseen.

Akupunktiokäynnit ostettavissa myös Diakon Verkkokaupasta.


Fasciarautakäsittely

Koko kehomme on fascian eli sidekudoskalvojen ympäröimä. Fascia jakautuu pinnalliseen ja syvään fasciaan. Pinnallinen ja syvä fascia ovat yhteydessä keskenään. Fasciakerrosten välissä on mm. hyaluronihappoa. Liikkeessä fascian eri kerrosten pitää liukua toistensa suhteen. Näin ei aina kuitenkaan ole, vaan fasciakerrosten liukuminen toistensa suhteen on häiriintynyt mm. toistoliikkeiden tai yksipuolisen kuormituksen vuoksi. Toimintahäiriö voi ilmetä erilaisina kiputiloina ympäri kehoa, kömpelyytenä tai vaikeutena aktivoida lihaksia optimaalisesti.

Fascioiden liikkuvuuden palauttamiseksi voidaan käsittelyissä käyttää mm. fasciarautoja. Näillä välineillä aiheutetaan mekaanista hankausta ja painetta sidekudoksiin palauttaen näin niiden liikkuvuuden.

Fasciarautakäsittely ostettavissa myös Diakon Verkkokaupasta.


Asentohuimaushoito

Hyvänlaatuinen asentohuimaus on yleisin tasapainohäiriöiden syy. Oireena on kiertävä, voimakas, muutamia kymmeniä sekunteja kestävä huimaus, joka liittyy asennon muutoksiin. Tyypillisesti huimaus alkaa makuulle mennessä, makuulla päätä kääntäessä tai ylös noustessa.

Hyvänlaatuinen asentohuimaus johtuu sisäkorvan tasapainoelimen toimintahäiriöstä, kaarikäytäviin ajautuneista kiteistä. Oireet voidaan saada poistumaan liikesarjoilla, joilla kiteet ohjataan pois kaarikäytävistä. Asentohuimauksen tutkimisessa kuormitetaan tasapainojärjestelmää hetkellisesti erilaisilla asennon muutoksilla. Tulosten perusteella pystytään ohjaamaan oikeat harjoitteet kotona tehtäväksi. Suurella osalla oireet helpottuvat huomattavasti tai poistuvat jopa kokonaan ensimmäisen hoitokerran jälkeen.


Purentaelinhäiriöiden fysioterapia (TMD)

Purentaelinhäiriöiden fysioterapialla hoidetaan purentaelimistön toimintahäiriöitä ja kiputiloja (TMD). TMD on yhteisnimitys leukanivelten, puremalihasten, hampaiston ja niihin läheisesti liittyvien kudosten kiputiloille sekä toimintahäiriöille. Oireilun syy voi olla nivel- tai lihasperäinen ongelma tai niiden yhdistelmä. TMD:n tavallisimpia oireita ovat kipu leukanivelissä tai purentalihaksissa, leukanivelen äänet (rahinat, lonksahdukset), leukojen väsyminen ja jäykkyys, suun rajoittunut avautuminen. Myös päänsärky sekä kipu kasvojen ja korvien alueella saattaa johtua purentaelimistön toimintahäiriöstä.

Purentaelinfysioterapia perustuu monipuoliseen fysioterapeuttiseen tutkimiseen:

 • nivelliikkuvuuksien tutkiminen (leukanivel, kaula- ja rintaranka)
 • purennan tutkiminen (tärkeää yhteistyö hammaslääkärin kanssa)
 • ryhdin havannointi
 • lihaskireyksien ja lihastasapainon tasapainottaminen

Fysioterapiassa pyritään rentouttamaan kireitä lihaksia ja lievittämään kipua erilaisin pehmytkudoskäsittelyin sekä normalisoimaan nivelliikkuvuudet mobilisoivilla tekniikoilla. Erittäin tärkeää on asiakkaan kotona tekemän omaharjoittelu. Harjoitteluun kuuluu rentoutus- ja liikkuvuusharjoitteet, joihin asiakas saa ohjeistuksen fysioterapeutilta.


Lantionpohjan fysioterapia

Lantionpohjan lihakset kannattelevat sisäelimiä ja osallistuvat virtsan ja ulosteen pidätykseen. Lisäksi ne vaikuttavat mm. ryhdin ylläpitämiseen, seksuaalitoimintoihin, hengitykseen sekä äänenkäyttöön.

Lantionpohjan fysioterapiaan on aiheellista hakeutua, jos on esim. virtsankarkailua, virtsaamisen ja ulostamisen vaikeuksia, lantionpohjan kipuja, ummetusta, gynekologisia laskeumia, lantion ja vatsan alueen leikkausten jälkitiloja ja kuntoutusta sekä seksuaalitoimintojen haasteita. Myös miesten eturauhasvaivoihin ja -operaatioon liittyen voi saada apua lantionpohjan fysioterapiasta.

Lantionpohjan fysioterapia on kokonaisvaltaista ja tavoitteellista toimintaa, joka aloitetaan haastattelulla ja tilanteen kartoituksella. Tarvittaessa tehdään lantionpohjan tutkiminen manuaalisesti tai sähköisellä mittauksella. Jokaiselle tehdään henkilökohtainen fysioterapia- ja harjoittelusuunnitelma. Fysioterapiassa hyödynnetään lantionpohjaa vahvistavia ja rentouttavia harjoitteita, tarvittaessa manuaalisia käsittelyitä, asento- ja hengitysharjoituksia. Joissain tilanteissa sähköhoito on tehokas keino kivunhoidossa, tukemaan lihasharjoittelua sekä rentouttamaan kireitä ja jännittyneitä lihaksia.

Lantionpohjan oireissa fysioterapia on tehokas hoitomuoto ja fysioterapeutille kannattaa hakeutua hyvissä ajoin, jos oireet huolettavat tai aiheuttavat arjessasi haasteita.

Virtsankarkailu ei ole missään iässä normaalia, vaikka ikääntyessä virtsankarkailun riski lisääntyykin. Muita riskitekijöitä lantionpohjan toimintahäiriöille ovat: raskaus ja synnytys, fyysisesti raskas työ tai harrastus, krooninen yskä, tupakointi, tupakointi, diabetes, ummetus, ylipaino sekä eri leikkaukset.


Psykofyysinen fysioterapia

Psykofyysisessä fysioterapiassa asiakas kohdataan kokonaisvaltaisesti. Psykofyysisellä fysioterapialla edistetään asiakkaan kokonaisvaltaista toimintakykyä huomioiden kehon ja mielen jatkuva yhteys. Terapiassa voidaan edistää mm. asiakkaan tietoisuutta voimavaroista, kehon hahmottamisesta, kivun lievittämisestä, stressinhallinnasta ja rentoutumisesta.

Ilmenämme kehomme kautta erilaisia tunnetiloja ja psyykkisiä oireita. Tunteen ja kehontuntemuksen erottaminen voi olla joskus vaikeaa ja tämä voi näkyä esimerkiksi lihasjännityksenä tai muuttuneena hengityksenä.

Psykofyysisessä fysioterapiassa käytetään tyypillisesti yksinkertaisia kehollisia harjoitteita, esimerkiksi kehotietoisuutta ja kehon hahmottavista edistäviä harjoitteita, liike- ja liikkuvuusharjoitteita sekä hengitys- ja rentoutumisharjoitteita.

Psykofyysistä fysioterapiaa voidaan toteuttaa sekä itsenäisenä terapiana että osana kokonaisvaltaisempaa kuntoutusta, esim. osana mielenterveyskuntoutusta.

Psykofyysinen fysioterapia sopii kaikille, erityisesti henkilöille, joilla on esimerkiksi:

 • haasteita unen kanssa ja/tai väsymystä
 • ahdistuneisuutta, pelkotiloja, stressioireilua
 • akuuttia tai pitkittynyttä kipua
 • fyysistä ja/tai henkistä jännitystä
 • mielenterveyden ongelmia, esim. masennusta tai paniikkioireilua
 • hengitykseen liittyviä häiriöitä (esim ylihengittäminen)
 • kehon tiedostamisen ja hahmottamisen vaikeutta
 • syömishäiriö
 • traumasta aiheutuvia fyysisiä oireita
 • tuki- ja liikuntaelinsairauksien aiheuttamia toimintakykyhäiriöitä

Yhteystiedot

Metsämiehenkatu 2 G, 28500 Pori
terveys@diakon.fi

Ajanvaraukset

Arkisin ma-to kello 8-15.30 ja pe klo 8-13.30

Fysio- ja toimintaterapia Metsämiehenkatu, liikuntaryhmät
044 705 2208
ajanvaraus.terveys@diakon.fi
Nettiajanvaraus

 

Katso kaikki yhteystiedot

Yhteydenottopyyntö