fysioterapia diakonterveys

Fysioterapiapalvelut

Tarjoamme monipuolisia fysioterapiapalveluita, kuten allasterapia, painotuettu kävelykuntoutus, lasten fysioterapia, tuki- ja liikuntaelinsairauksien fysioterapia, neurologinen fysioterapia, ikääntyneiden fysioterapia, purentahäiriöiden fysioterapia, erilaiset hieronnat, lymfaterapia, vyöhyketerapia, asentohuimaushoito ja kinesioteippaus.

Fysioterapian avulla hoidetaan esimerkiksi erilaisia tuki- ja liikuntaelimistön kiputiloja, ennaltaehkäistään vaivojen syntymistä ja liikkumiskyvyn alenemista sekä kuntoutetaan tapaturmien tai leikkausten jälkeen. Fysioterapeutti haastattelee ja tutkii asiakkaan pyrkien selvittämään oireiden taustalla olevat syyt. Näin löydetään sopivimmat terapiakeinot vaivan helpottamiseen, oli sitten kyse toimintakyvyn ylläpitämisestä tai parantamisesta tai kivun helpottamisesta.

Fysioterapiaan voi tulla lääkärin lähetteellä tai ilman lähetettä. Lääkärin lähetteellä voimme hakea Kela-korvauksen suoraan. Olemme Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapioiden palveluntuottaja. Kelan terapioista löydät lisätietoa Kelan kuntoutus -sivultamme. Olemme myös Satasairaalan sekä Porin perusturvan palvelusetelituottaja (fysio-, lymfa- ja allasterapia), ja meiltä saa kuntoutusta myös Fysipartnersin ja muiden vakuutusyhtiöiden sekä Valtionkonttorin maksusitoumuksilla. Meiltä voit myös hankkia lahjakortteja.

Fysioterapiapalveluita on saatavilla Porissa Yrjönkadulla ja Metsämiehenkadulla. Fysioterapiaa voidaan toteuttaa myös asiakkaan kotona tai muussa asiakkaan toivomassa ympäristössä. Palvelukielinä ovat suomen lisäksi englanti ja ruotsi.

Fysioterapeutin suoravastaanotto

Tiesitkö, että fysioterapiaan voi tulla ilman lääkärillä käyntiä? Jos sinulla on pikkuhiljaa tai äkisti alkanut tuki- ja liikuntaelimistön vaiva, kipua tai toimintakyvyn rajoitetta, voit tulla suoraan fysioterapeutin vastaanotolle. Fysioterapeutti tutkii ja haastattelee sinut, valitsee vaivasi hoitoon sopivimmat hoitomenetelmät ja antaa sinulle ohjeet omahoitoon. Tarvittaessa fysioterapeutti ohjaa sinut lääkärille jatkotutkimuksiin.

Ajanvaraus fysioterapiaan:

DiakonTerveys / Metsämiehenkatu 2 G, 28500 Pori
044 705 2208

DiakonTerveys / Yrjönkatu 23, 28100 Pori
044 705 2266


Allasterapia

allasterapia diakonterveys

Allasterapia on fysioterapiaa, jossa käytetään hyväksi veden vastusta ja kehoa kannattelevia ominaisuuksia. Vesi mahdollistaa erilaisia tasapaino- ja kävelyharjoituksia, jotka eivät välttämättä muuten onnistuisi. Veden kelluttava ominaisuus keventää nivelten, jänteiden ja lihasten kuormitusta.

Allasterapiaan on mahdollista tulla lääkärin lähetteellä tai sopimuskumppaneiden kautta, kuten Perusturvan tai Kelan maksusitoumuksella. Yksilöllisen allasterapian lisäksi tarjoamme erilaisia vesijumppia liikuntaryhmissä.


Painotuettu kävelykuntoutus

DiakonTerveys painotuettu kuntoutus Pori

Painotuetussa kävelykuntoutuksessa liikkumista kevennetään kattoon kiinnitettyjen valjaiden ja tukiliivin avulla. Tämä mahdollistaa kävelyn sekä seisten tehtävät harjoitukset myös henkilöille, jotka eivät pysty tukeutumaan alaraajoihinsa. Kuntoutujan ei tarvitse kannatella itse koko kehonsa painoa ja ilman kaatumisriskiä harjoittelu on myös turvallista.


Lasten fysioterapia

lasten fysioterapia ja toiminterapia diakonterveys

Lasten fysioterapiassa tuetaan lapsen liikkumis- ja toimintakykyä. Fysioterapeutti voi olla apuna myös tilanteissa, joissa lapsen kehitys ei etene odotetusti tai lapsi tarvitsee tukea liikkumiseen kivun, vamman, sairauden tai jonkin muun syyn takia.

Meiltä saat lasten fysioterapiaa itse maksaen, lääkärin lähetteellä, palvelusetelillä tai KELA:n kustantamana.


Tuki- ja liikuntaelinsairauksien fysioterapia

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet (tule-sairaudet) ja tapaturmat ovat väestömme yleisin sairauksien ryhmä. Tule-fysioterapia keskittyy eri-ikäisten tuki- ja liikuntaelimistön toiminnan parantumiseen ja kivun lievitykseen.

Tyypillisimpiä tule-vaivoja ovat:

 • selkäkivut
 • suurten ja pienten nivelten nivelrikko ja muut kiputilat
 • niska- ja hartiaseudun vaivat
 • nivelreuma
 • synnynnäiset sairaudet ja kasvuhäiriöt
 • rasitusvammojen ja tapaturmien sekä leikkausten jälkitilat
 • luukato (osteoporoosi)

Tuki- ja liikuntaelinvaivat voivat alkaa äkillisesti tai kehittyä vähitellen kehon yksipuolisen tai virheellisen, liiallisen/liian vähäisen kuormituksen seurauksena. Myös ikääntymiseen liittyvä kudosten rappeutuminen voi olla oireiden taustalla. 

Fysioterapeutti tutkii, selvittää vaivan taustalla olevia syitä ja ohjaa ja neuvoo asiakasta kivunlievityksessä ja sopivissa liikkeissä ja liikunnassa. Tule-fysioterapia sisältää asiakkaan tarpeen mukaan aktivoivia harjoitteita, rentouttavia liikkeitä sekä lepoasentojen ohjausta, käsittelyä, fysikaalisia hoitoja ja sopivien työskentelyasentojen ohjaamista (ergonomia).

Fysioterapeuttisilla käsittelyillä mahdollistetaan asiakkaan omatoiminen aktiivinen harjoittelu, jolla voidaan ehkäistä vaivan uusiutumista.  Parhaat ja pitkäkestoisimmat hyödyt kuntoutuksesta saadaan hyvin suunnitellulla, säännöllisellä ja oikein mitoitetulla aktiivisella harjoittelulla, joka jatkuu asiakkaan omatoimisena harjoitteluna fysioterapiakäyntien ohessa ja jälkeen. 


Neurologinen fysioterapia

Neurologisessa fysioterapiassa tavoitteena on asiakkaan mahdollisimman hyvä elämänlaatu sekä toimintakyky ja sen palauttaminen/heikentymisen hidastaminen tai jopa ehkäiseminen. Fysioterapialla tuetaan asiakkaan omatoimisuutta ja osallisuutta arjessa.

Tyypillisimpiä neurologisia sairauksia ovat 

 • aivoverenkiertohäiriöt ja niiden jälkitilat
 • MS-tauti
 • Parkinsonin tauti
 • CP-vamma
 • selkäydinvammat ja aivovammat
 • kehitysvamma
 • ALS

Neurologisella fysioterapialla pyritään helpottamaan sairaudesta aiheutuvia, toimintakykyä rajoittavia oireita. Näitä ovat tyypillisimmin liiallinen jäykkyys, nivelten liikerajoitukset, lihasheikkoudet, tuntopuutokset, kipu, erilaiset hahmottamisen vaikeudet, tasapainovaikeudet ja liikkeen kontrollin häiriöt.

Neurologista fysioterapiaa voidaan toteuttaa DiakonTerveyden tiloissa Porissa tai esim. asiakkaan kotona tai työpaikalla. Myös apuvälineiden käytön harjoittelu on tärkeä osa terapiaa ja asiakkaalle mieluisten ja soveltuvien liikunta- ja harrastustoimintojen pariin ohjaaminen kuuluvat terapiaprosessiin.


Ikääntyneiden fysioterapia

Ikääntyneiden fysioterapiassa keskeistä on hyvän elämänlaadun, kotona selviytymisen ja liikkumiskyvyn turvaaminen. Kokonaisvaltainen fysioterapia ennaltaehkäisee ja hidastaa toimintakyvyn heikkenemistä ja auttaa pärjäämään itsenäisesti pidempään.

Fysioterapiasta on hyötyä erityisesti silloin, kun ikääntyneen arjessa selviäminen ja toimintakyky ovat heikentyneet esimerkiksi sairauksien, leikkauksen tai kaatumisten myötä.

Myös muistisairaan fysioterapia on hyvä aloittaa jo mahdollisimman varhain, sairauden alkuvaiheessa. Muistisairauden edetessä liikunta- ja toimintakyky heikkenevät merkittävästi ja aktiivisella, pitkäjänteisellä fysioterapialla voidaan hidastaa muistisairaan ja ikääntyneen toimintakyvyn heikkenemistä. Erityisesti muistisairaalle fysioterapeutti toimii harjoitteiden käynnistäjänä, muistuttajana ja kannustajana.

Ikääntyneen fysioterapia aloitetaan aina alkukartoituksella, jossa fysioterapeutti arvioi asiakkaan tilannetta erilaisin mittauksin ja havainnoimalla ja tutustumalla rauhassa. Yhdessä asiakkaan kanssa asetetaan kuntoutumiselle tavoitteet, jotka ovat asiakkaalle merkityksellisiä ja tärkeitä.

Ikääntyneen fysioterapian keinoja voivat olla esim. lihasvoima- ja liikkuvuusharjoitteet, tasapainoharjoitteet, kävelyharjoitukset, erilaiset ylösnousuharjoitteet tuolilta, sängystä tai vaikka lattialta. Fysioterapia voi pitää sisällään myös erilaisia kivunlievityskeinoja, kuten erilaisia käsittelyjä tai fysikaalisia hoitoja.


Asentohuimaushoito

Hyvänlaatuinen asentohuimaus on yleisin tasapainohäiriöiden syy. Oireena on kiertävä, voimakas, muutamia kymmeniä sekunteja kestävä huimaus, joka liittyy asennon muutoksiin. Tyypillisesti huimaus alkaa makuulle mennessä, makuulla päätä kääntäessä tai ylös noustessa.

Hyvänlaatuinen asentohuimaus johtuu sisäkorvan tasapainoelimen toimintahäiriöstä, kaarikäytäviin ajautuneista kiteistä. Oireet voidaan saada poistumaan liikesarjoilla, joilla kiteet ohjataan pois kaarikäytävistä. Asentohuimauksen tutkimisessa kuormitetaan tasapainojärjestelmää hetkellisesti erilaisilla asennon muutoksilla. Tulosten perusteella pystytään ohjaamaan oikeat harjoitteet kotona tehtäväksi. Suurella osalla oireet helpottuvat huomattavasti tai poistuvat jopa kokonaan ensimmäisen hoitokerran jälkeen.


Vatsan alueen ja lantionpohjan toimintahäiriöiden fysioterapia

Onko sinulla pitkäaikaisia selkävaivoja? Epäiletkö suorien vatsalihasten erkaumaa? Oletko raskaana tai synnyttänyt? Onko sinulle tehty vatsanalueen leikkaus? Osaava fysioterapeutti ohjaa sinulle turvalliset harjoitteet kuntoutumiseen ja vaivojen ennaltaehkäisemiseksi. Fysioterapeutti ohjaa turvalliseen harjoitteluun ja antaa ohjeita myös hyvään ergonomiaan.

Vatsanalueen toimintahäiriöiden fysioterapia on ennaltaehkäisevää tai kuntouttavaa fysioterapiaa, jossa otetaan asiakas kokonaisuutena huomioon. Fysioterapia pohjautuu tutkittuun tietoon sekä vahvaan kliiniseen osaamiseen.

Yhteystiedot

Metsämiehenkatu 2 G, 28500 Pori
Yrjönkatu 23, 28100 Pori
terveys@diakon.fi

Ajanvaraukset

Fysio- ja toimintaterapia Metsämiehenkatu, liikuntaryhmät
044 705 2208
ajanvaraus.terveys@diakon.fi

Fysioterapia Yrjönkatu
044 705 2266
ajanvaraus.yrjonkatu@diakon.fi

Katso kaikki yhteystiedot

Yhteydenottopyyntö