Vapaaehtoistoiminnan periaatteita

Arvot

Länsi-Suomen Diakonialaitoksen säätiö yhdessä omistamansa Diakon-Palvelut Oy:n kanssa muodostaa yhteiskunnallisen konsernin, jolle on tärkeää hyvän tekeminen. Kaikessa toiminnassamme noudatamme Diakonialaitoksen arvoja. Ne ovat:

Ihmisyyden arvostaminen

Kunnioitamme ihmisyyttä sitoutuen lähimmäisen rakkauden periaatteisiin suhteessa asiakkaisiin, henkilökuntaan ja yhteistyökumppaneihin. Arjen elämässä tämä merkitsee ihmisen arvostamista, palveluhalua, asiakaskeskeisyyttä ja luotettavuutta.

Henkilöstön hyvinvointi ja kokonaistaloudellisuus


Vapaaehtoisuus

Jokainen on vapaaehtoistoiminnassa mukana omasta tahdostaan. Jokainen vapaaehtoinen saa itse määritellä, minkälaista vapaaehtoistoimintaa haluaa tehdä ja minkä verran.


Tasa-arvoisuus

Jotta vapaaehtoistoiminta antaisi molemmille osapuolille mielihyvää, tulee suhteen olla vuorovaikutuksellinen ja avoin. Autettavan ehdoilla toimiminen perustuu toisen ihmisen tukemiseen ja rinnalla kulkemiseen. Toiminnassa pitää kunnioittaa toisen itsemääräämisoikeutta ja hyväksyä erilaisuus.


Luottamuksellisuus

Parhaimmillaan toiminta perustuu molemminpuoliseen luottamukseen ja erilaisuuden hyväksymiseen. Muistaen kuitenkin, että yhteistyösuhteen luominen vie oman aikansa. Vaitiolovelvollisuus on luottamuksellisen suhteen kannalta erittäin tärkeää. Luottamukselliset asiat pysyvät kahdenkeskisinä. Jokainen vapaaehtoinen allekirjoittaa vaitiolovelvollisuus lomakkeen.


Omana itsenä

Vapaaehtoistoiminnassa saa toimia omana itsenään, eikä tarvitse olla ammattilainen. Oma elämänkokemus ja persoonallisuus ovat lähtökohtana vuorovaikutukseen. Toiminnassa on kyse tuen ja ajan antamisesta.


Tehtävät

Vapaaehtoisilla on Diakonialaitoksella sovitut tehtävät ja eri rooli kuin työntekijöillä. Vapaaehtoistoiminta ei korvaa palkkatyötä, vaan tukee Diakonialaitoksen tavoitteita. Vastuu toiminnasta on toiminnan esimiehellä.


Oppiminen

Vapaaehtoiset saavat perehdytyksen Diakonialaitokseen sekä vapaaehtoistoimeen.


Vakuutus

Vapaaehtoiset ovat vakuutettu vahinkojen varalta.


Pulmatilanteet

Pulmatilanteiden kanssa ei voi eikä saa jäädä yksin. Mahdolliset ristiriidat ja hankaluudet pyritään ratkaisemaan keskustelemalla mahdollisimman pian tehtävästä vastaavan ja tarvittaessa vapaaehtoiskoordinaattorin kanssa.


Tapaamiset

Vapaaehtoisella on myös oikeus tukeen ja ohjaukseen – jokainen tarvitsee tukea ja kannustavaa palautetta toiminnastaan. Vapaaehtoisille järjestetään vuosittain yhteisiä tapahtumia.


Voit toimia vapaaehtoisena joko pienen hetken tai vaikka koko päivän, kerran tai useasti. Ota yhteyttä www.vapaaehtoistyo.fi tai www.hiiop100.fi –sivujen kautta, niin räätälöimme toiveittesi mukaisen vapaaehtoistoimen.