Sotiemme veteraanien kuntoutus

Vuosien 1939–1945 sotiin osallistunut rintamasotilas-, rintamapalvelus-, veteraani- tai rintamatunnuksen omaava rintamaveteraani voi hakea kuntoutusta kotikunnan terveystoimelta. Laitosmuotoisen kuntoutuksen lisäksi porilaiset sotaveteraanit voivat hakeutua päivä- tai avomuotoiseen kuntoutukseen. Kuntoutuksen tavoitteena on iäkkään ihmisen itsenäisen ja toimintakuntoisen arjen tukeminen.

Sotaleskien, sotainvalidien puolisoiden/leskien kuntoutus
Vaikeavammaisten sotainvalidien puolisoilla, sotainvalidia hoitaneilla leskillä ja sotaleskillä on mahdollisuus saada kuntoutus- ja hoitopalveluita Valtiokonttorin maksusitoumuksella.

Erityistehtävissä palvelleiden kuntoutus
Suomen sotiin liittyvissä erityistehtävissä palvelleilla on mahdollisuus saada kuntoutusta Valtiokonttorin maksusitoumuksella. Kuntoutusta järjestetään sekä avo-, päivä- että laitosmuotoisena.

Lotta Svärd -säätiön tukema kuntoutus
Lotta Svärd -järjestöön kuuluneilla lotilla ja pikkulotilla on mahdollisuus hakea Lotta Svärd -säätiön kustantamaa päivä- tai laitosmuotoista kuntoutusta.

Yhteystiedot

Kuntoutuskeskus
Metsämiehenkatu 2 G, 28500 Pori
terveys@diakon.fi

Ajanvaraus
044 705 2184
ajanvaraus.terveys@diakon.fi

Katso kaikki yhteystiedot

Yhteydenottopyyntö