Sotainvalidien kuntoutus

Tarjoamme avokuntoutusta toimitilassamme tai kotikuntoutuksena. Valtiokonttorin  maksusitoumuksella on mahdollista tehdä vuosittainen terveydentilan yleistarkastus.

Sotiemme veteraanien kuntoutus

Vuosien 1939–1945 sotiin osallistunut rintamasotilas-, rintamapalvelus-, veteraani- tai rintamatunnuksen omaava rintamaveteraani voi hakea kuntoutusta hyvinvointialueelta. Laitosmuotoisen kuntoutuksen lisäksi satakuntalaiset sotaveteraanit voivat hakeutua tai avomuotoiseen kuntoutukseen. Laitoskuntoutusta on tarjolla mm. Tampereella, Kristiinankaupungissa ja Laitilassa. Kuntoutuksen tavoitteena on iäkkään ihmisen itsenäisen ja toimintakuntoisen arjen tukeminen.

Sotaleskien, sotainvalidien puolisoiden/leskien kuntoutus
Vaikeavammaisten sotainvalidien puolisoilla, sotainvalidia hoitaneilla leskillä ja sotaleskillä on mahdollisuus saada kuntoutus- ja hoitopalveluita Valtiokonttorin maksusitoumuksella.

Erityistehtävissä palvelleiden kuntoutus
Suomen sotiin liittyvissä erityistehtävissä palvelleilla on mahdollisuus saada kuntoutusta Valtiokonttorin maksusitoumuksella.

Lotta Svärd -säätiön tukema kuntoutus
Lotta Svärd -järjestöön kuuluneilla lotilla ja pikkulotilla on mahdollisuus hakea Lotta Svärd -säätiön kustantamaa kuntoutusta.

Yhteystiedot

Kuntoutuskeskus
Metsämiehenkatu 2 G, 28500 Pori
terveys@diakon.fi


Kaija Kaski
044 705  2228
ajanvaraus.terveys@diakon.fi

Sairaanhoitaja
Terhi Kylänpää
044 705 2227
terhi.kylanpaa@diakon.fi

Katso kaikki yhteystiedot

Yhteydenottopyyntö