Neuvontapalvelu

Neuvontapalvelu opastaa, ohjaa ja tukee sotainvalideja, -veteraaneja, heidän puolisoitaan, leskiään ja hoitavia omaisia Sotainvalidien Veljesliiton Satakunnan piirin alueella. Palvelun tavoitteena on turvata itsenäinen selviytyminen omassa kodissa mahdollisimman pitkään.

Ohjausta ja neuvontaa saa puhelimitse, neuvontavastaanotolla sekä kotikäynneillä. Palvelu on maksutonta ja luottamuksellista sekä Valtiokonttorin ohjeistamaa ja valvomaa.


Korjausneuvonta

Vanhustyön keskusliitolla on alueellisia korjausneuvojia. Korjausneuvojat avustavat sotainvalideja, -veteraaneja ja muita ikäihmisiä asunnossa tarvittavien muutostöiden kartoittamisessa, suunnittelussa sekä korjausavustusten hakemisessa. Korjausneuvojalta saat apua myös asunnon hoitoa ja kunnossapitoa koskevissa kysymyksissä. Korjausneuvonta on maksutonta.

Ota yhteyttä neuvontapalvelumme työntekijään puhelimitse. Puhelimessa käydään läpi perustiedot sekä asunnon muutostarpeet. Jos muutostöille todetaan olevan edellytyksiä, tulee korjausneuvoja paikan päälle kartoittamaan tilanteen, tekemään mittaukset ja selvittämään muutostöiden vaihtoehdot sekä niihin mahdollisesti saatavat avustukset. Remontoinnista aiheutuvat kustannukset asiakas maksaa itse. Korjausneuvoja tekee luonnospiirustukset sekä kustannusarvion ja laittaa avustushakemukset eteenpäin.

Ota yhteyttä

Kaija Kaski
044 7052 228


Yhteystiedot

Neuvontapalvelu
Metsämiehenkatu 2 G, 28500 Pori

Sosiaaliohjaaja
Helena Isoviita

044 705 2227
helena.isoviita@diakon.fi

Sairaanhoitaja
Kaija Kaski
044 705 2228
kaija.kaski@diakon.fi

Korjausneuvonta

Tiina Toivonen
0400 852 727

Yhteydenottopyyntö