Hankkeet

Ekodiakonia – Satakunnan Starttihanke

Hankkeen toteutusaika 1.6.2022 – 31.8.2023.

Ekodiakonia – Satakunnan starttihankkeen tarkoituksena on rakentaa ekologisesti kestävän auttamisen verkostomainen toiminta Satakuntaan. 

Hankkeessa keskitytään hävikin hyödyntämisen ja jakelun kehittämiseen verkostoitumalla paikallisten toimijoiden kanssa, suunnittelemalla hävikkiterminaali ja hävikkiapplikaatio. Lisäksi hankkeessa kokeillaan uusia tapoja toimia hävikin torjumiseksi ja tehdään Ekodiakonia toimintakäsikirja. 

Ekodiakonia -Satakunnan starttihanketta rahoittaa Satakuntaliitto, Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määrärahasta.

Hanketyöntekijä Merja Rikala
044 705 2302
merja.rikala@diakon.fi

Ekodiakonia-hankkeen Facebook-sivut

Satakuntaliiton logo
Diakon-logo
Ekodiakonia-logo

Turvapaikanhakijat töihin Satakuntaan -hanke

Hankkeen toteutusaika 1.9.2022 – 31.12.2023.

Turvapaikanhakijat töihin Satakuntaan -hanke edistää turvapaikanhakijoiden ja tilapäistä suojelua hakeneiden työllistymistä, ja tarjoaa tukea työnantajille pidempiaikaisen työllistymisen sujuvoittamiseksi. Hanketyöntekijät työskentelevät yhdessä kohderyhmän työnhakijoiden sekä Satakunnan alueen työnantajien kanssa.

Hanke tarjoaa työnhakijoille:

  • yksilöllistä ja ryhmämuotoista tukea työnhaussa ja suomalaisen työelämän pelisääntöihin perehtymisessä
  • ammatillista suomen ja englannin kielten opetusta

Hanke tarjoaa työnantajille:

  • monimuotoista apua rekrytoinnissa ja perehdytyksessä, sekä tukea työsuhteen aikana pitkäaikaisen työsuhteen sujuvoittamiseksi.

Hankkeen toteuttajina toimivat Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) ja Länsi-Suomen Diakonialaitoksen säätiö (Diakon) sekä yhteistyökumppaneina Suomen Punaisen Ristin ylläpitämä Porin vastaanottokeskus, työvoimaviranomaiset ja Prizztech.

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

Projektikoordinaattori Kalle Mäenpää
044 705 2025
kalle.maenpaa@diakon.fi

Projektipäällikkö Milka Saari
050 3062391, milka.saari@diak.fi

Projektiasiantuntija Essi Nuotio
050 4369295, essi.nuotio@diak.fi

Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo
Euroopan unioni, Euroopan sosiaalirahasto -logo
Diakon-logo
Diak-logo