Hankkeet

Ekodiakonia – Satakunnan Starttihanke

Hankkeen toteutusaika 1.6.2022 – 31.8.2023.

Ekodiakonia – Satakunnan starttihankkeen tarkoituksena on rakentaa ekologisesti kestävän auttamisen verkostomainen toiminta Satakuntaan. 

Hankkeessa keskitytään hävikin hyödyntämisen ja jakelun kehittämiseen verkostoitumalla paikallisten toimijoiden kanssa, suunnittelemalla hävikkiterminaali ja hävikkiapplikaatio. Lisäksi hankkeessa kokeillaan uusia tapoja toimia hävikin torjumiseksi ja tehdään Ekodiakonia toimintakäsikirja. 

Hanketta rahoittaa Satakuntaliitto.

Hanketyöntekijä Merja Rikala
044 705 2302,
merja.rikala@diakon.fi