Hankkeet

Länsi-Suomen Diakonialaitoksen hankkeet

Diakonia- ja kansalaistoiminnan johtaja Marko Huhtala
044 705 2023
marko.huhtala@diakon.fi

Länsi-Suomen Diakonialaitoksen säätiö
Metsämiehenkatu 2
28500 Pori

Ekodiakonia – Satakunnan Starttihanke

Ekodiakonia – Satakunnan starttihankkeen tarkoituksena on rakentaa ekologisesti kestävän auttamisen verkostomainen toiminta Satakuntaan. Hankkeen toteutusaika 1.6.2022–31.8.2023.

Lue lisää Ekodiakonia -Satakunnan starttihankkeesta

Hengaa täällä -hanke

Hengaa täällä on kolmivuotinen STEA:n rahoittama hanke, joka on kohdennettu 7–13-vuotiaille lapsille ja heidän perheilleen. Hankkeessa kehitetään Tampereen Keskustoria.

Lue lisää Hengaa täällä -hankkeesta

Toivu riippuvuudesta -hanke

Toivu riippuvuudesta -hanke tarjoaa toipumisohjelman seksi- ja pornoriippuvuudesta kärsiville, sekä heidän läheisilleen. Keskiössä ovat vertaistukiryhmätoiminta ja verkkopalvelu, joiden avulla tarjotaan tietoa, tukea ja käytännön työkaluja riippuvuudesta vapautumiseen. Hankkeen toteutusaika 1.3.2023–31.12.2025.

Lue lisää Toivu riippuvuudesta -hankkeesta

Turvapaikanhakijat töihin Satakuntaan -hanke

Turvapaikanhakijat töihin Satakuntaan -hanke edistää turvapaikanhakijoiden ja tilapäistä suojelua hakeneiden työllistymistä, ja tarjoaa tukea työnantajille pidempiaikaisen työllistymisen sujuvoittamiseksi. Hankkeen toteutusaika 1.9.2022–31.12.2023.

Lue lisää Turvapaikanhakijat töihin Satakuntaan -hankkeesta

Oma maa osuuskunnat -hanke

Oma maa osuuskunnat-hankkeessa tuetaan ja vahvistetaan maahanmuuttajien sekä heikossa työmarkkina-asemassa olevien osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja työkykyä yhteisöllisen puutarhatoiminnan kautta. Hankkeen aikana tutustutaan kaupunkiviljelyyn ja osuuskuntatoimintaan. Hankkeen taviotteena on antaa osallistujille riittävät toimintaedellytykset viljelyosuuskunnan perustamiseen. 

Kesto 01.02.2024 – 31.01.2027

Lue lisää Oma maa osuuskunnat -hankkeesta

Talousosaamista nuorille taiteen keinoin

Hankkeessa pureudutaan nuorten taloustaitoihin perinteisestä lähestymistavasta poiketen esittävän taiteen keinoin. Hankkeessa tutustutaan miltä talousasiat näyttävät ammattikoulun opiskelijoiden silmin: mitkä asiat he kokevat tärkeiksi tai hankaliksi. Nuorten tuottamaan tietoon yhdistetään talousosaamisen asiantuntijatietoa, jonka pohjalta tuotetaan esitys luokkahuoneeseen. Esityksellä ja nuorten kohtaamisilla ennaltaehkäistään velkaantumista ja talousvaikeuksia, jotka kasautuvat pienituloisille ja vähäisen koulutustaustan omaaville.

Hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) ja sen toteutusaika on 1.3.2024–31.12.2026.

Lue lisää Talousosaamista nuorille taiteen keinoin -hankkeesta

Työllistyminen ja sen tukeminen Turun hävikkiruokatoiminnassa 

Hanke keskittyy työllistämisen tukemiseen ruoka-aputoiminnassa yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa. Hankkeessa jäljitetään hävikkiruokatoiminnassa tarvittavaa osaamista sekä haetaan tukityöpaikkoja heikoimmin työllistyville henkilöille. Hankkeen toteutusaika 1.1.–31.12.2023.

Lue lisää Työllistyminen ja sen tukeminen Turun hävikkiruokatoiminnassa -hankkeesta

Kotipesästä voimavaroja työelämään -hanke (Kotipesä)

Kotipesähankkeen tavoitteena on ratkaista alle 30-vuotiaiden tamperelaisten nuorten aikuisten kohtaamia haasteita työmarkkinoille tai koulutukseen siirtymisessä. Kohderyhmänä ovat erityisesti ne nuoret aikuiset, jotka ovat vaarassa jäädä syrjään yksinäisyyden, sosiaalisen jännittämisen tai muiden mielenterveydenhaasteiden takia (esimerkiksi ahdistus, nepsy-vaikeudet, masennus). Kotipesä tarjoaa nuorille paikan rakentaa elämään merkityksellisyyttä yhteisön ja työn kautta.

Kotipesästä voimavaroja työelämään -hanke on Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän ja Länsi-Suomen Diakonialaitoksen säätiön kumppanuushanke, joka toimii ajalla 3/2024 – 2/2026. Hanke on Euroopan sosiaalirahaston osarahoittama. 

Lue lisää Kotipesästä voimavaroja työelämään -hankkeesta