Ekodiakonia – Satakunnan Starttihanke

Hankkeen toteutusaika 1.6.2022 – 31.8.2023.

Ekodiakonia – Satakunnan starttihankkeen tarkoituksena on rakentaa ekologisesti kestävän auttamisen verkostomainen toiminta Satakuntaan. 

Hankkeessa keskitytään hävikin hyödyntämisen ja jakelun kehittämiseen verkostoitumalla paikallisten toimijoiden kanssa, suunnittelemalla hävikkiterminaali ja hävikkiapplikaatio. Lisäksi hankkeessa kokeillaan uusia tapoja toimia hävikin torjumiseksi ja tehdään Ekodiakonia toimintakäsikirja. 

Ekodiakonia – Satakunnan starttihanketta rahoittaa Satakuntaliitto, Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määrärahasta.

Hanketyöntekijä Merja Rikala
044 705 2302
merja.rikala@diakon.fi

Ekodiakonia-hankkeen Facebook-sivut

Satakuntaliiton logo
Diakon-logo
Ekodiakonia-logo