Talousosaamista nuorille taiteen keinoin -hanke

Hankkeessa pureudutaan nuorten taloustaitoihin perinteisestä lähestymistavasta poiketen esittävän taiteen keinoin. Hankkeessa tutustutaan miltä talousasiat näyttävät ammattikoulun opiskelijoiden silmin: mitkä asiat he kokevat tärkeiksi tai hankaliksi. Nuorten tuottamaan tietoon yhdistetään talousosaamisen asiantuntijatietoa, jonka pohjalta tuotetaan esitys luokkahuoneeseen. Esityksellä ja nuorten kohtaamisilla ennaltaehkäistään velkaantumista ja talousvaikeuksia, jotka kasautuvat pienituloisille ja vähäisen koulutustaustan omaaville.

Nuorten aikuisten osuus maksuhäiriömerkinnän saaneiden osuudessa on merkittävä. Häpeä talousvaikeuksista estää avun hakemisen ajoissa, jolloin ongelmat ehtivät kasautua. Ammattikoulun toisen vuoden opiskelijat ovat täysi-ikäisyyden kynnyksellä sopivan kiinnostuneita rahankäytöstä ja omien rahojen riittämisestä, joten aihetta on hedelmällistä käsitellä heidän kanssaan. Hankkeen lähestymistapa täydentää ammattikouluissa tapahtuvaa teoreettista talousopetusta sekä toteuttaa julkilausuttua tarvetta lisätä rahapuhetta suomalaisessa yhteiskunnassa.

Taiteen avulla on helppo kyseenalaistaa tuttuja käyttäytymismalleja ja haastaa omaa ajatteluaan. Hankkeessa tuotettu taide on suunnattu kohderyhmälle heille arkisessa ympäristössä, eli luokkahuoneessa, mikä voi olla monelle aivan uudenlainen kokemus. Yhteisötaiteella on myös mahdollisuus lisätä osallisuuden kokemuksia.

Luokkahuoneeseen suunnattua esitystä työstetään ketterän kehittämisen metodein vuorovaikutuksessa yleisön kanssa syksyllä 2024. Esityksen kautta nostetaan talouteen liittyviä mielikuvia ja ongelmia käsiteltäviksi ja ratkaistaviksi nuorten kanssa. Tuloksena on konsepti, joka yhdistää talousneuvontaa ja taidetta nuorten kielellä.

Hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) ja sen toteutusaika on 1.3.2024–31.12.2026.

Yhteystiedot

Laura Luukkonen
Hankepäällikkö
p.  044 705 2026
laura.luukkonen@diakon.fi

Kaisa Kauppinen
Yhteisötaiteilija
p.  044 705 2010
kaisa.kauppinen@diakon.fi

Anni Suvanto
Yhteisötaiteilija
p.  044 705 2313
anni.suvanto@diakon.fi