Huolettaako oma tai läheisen pärjääminen arjessa? Uusi palvelumme Geronomin vastaanotto saatavilla.

Huolettaako sinua oma tai läheisesi pärjääminen arjessa? Vanhustyöhön erikoistuneen sairaanhoitajamme (geronomin) vastaanotolla paneudutaan yksilöllisesti iäkkään tilanteeseen. Vastaanoton tarkoituksena on ikääntyneen toimintakyvyn ja terveyden edistäminen ja samalla ennaltaehkäisevä toiminta, joilla pyritään mahdollistamaan kotona pärjääminen ja asuminen mahdollisimman pitkään.

Lue lisää geronomin vastaanotosta verkkosivuiltamme!