Toimintaterapia auttoi Erkkiä kuntoutumaan

Julkaistu:

Toimintaterapiassa syttyi jälleen uskallus ja kipinä vanhaan rakkaaseen puutyöharrastukseen.

Erkki aloitti toimintaterapian meillä Diakonilla syksyllä 2020 aivoinfarktista johtuvan oikean puoleisen halvausoireiston vuoksi. Hän on oikeakätinen, mutta halvauksesta johtuen oikea käsi oli jäänyt vähälle huomiolle, ja hän oli tottunut työskentelemään pääasiassa vasemmalla kädellä.  

Sovimme kuntoutusjakson alussa Erkin tavoitteeksi oikean yläraajan motoriikan sekä oikean käden hienomotoriikan paranemisen. Kuntoutuksen aikana harjoittelimme mm. Motomed -käsipolkulaitteella sekä teimme yläraajaa aktivoivia harjoituksia. Hienomotoriikkaa harjoittelimme Erkin kanssa erilaisilla oteharjoitteilla sekä kokeilimme nauhojen solmimista ja mm. virkkausta. Näitä samoja tehtäviä oli myös kotitehtävänä, joita Erkki suorittikin tunnollisesti tapaamisten välillä. Jakson alussa motoriikka parani, mutta sitten valitettavasti sairastumisista johtuvat tauot harjoittelussa aiheuttivat toimintakyvyn palautumisen lähtötasolle. 

Puusepän verstas

Keskustelujen myötä tuli ilmi, että Erkillä on kotona erittäin hyvin varusteltu puusepän verstas, jossa hän oli ennen sairastumistaan tehnyt ahkerasti niin harrastuksena kuin työnä erilaisia puutöitä. Saimme vaihdettua viimeiset tapaamiset kotikäynneiksi, jolloin saatoin nähdä kotona olevat tilat ja arvioida niiden soveltuvuutta jatkokuntoutuksen kannalta. 

Erkin ennen sairastumista tekemä ”Muistikka”

Totesimme ensimmäisellä kuntoutusjaksolla, että Erkin toimintakyky ei merkittävästi parantunut käytettävien mittareiden mukaan, mutta voitiin selvästi nähdä, että tiiviillä harjoituksella toimintakyky tulisi paranemaan. Tarvittaisiin vain motivoivaa toimintaa, jota Erkki tekisi päivittäin! Näin ollen suosittelinkin hänelle toista toimintaterapiajaksoa, joka toteutettaisiin kokonaan kotikäynteinä, jolloin harjoittelisimme ennestään tuttujen laitteiden käyttöä sairastumisesta johtuvan heikomman toimintakyvyn kera. 

Asetimme tavoitteeksi, että Erkki pystyisi jakson lopussa itsenäisesti työskentelemään verstaallaan. Lisäksi tavoitteena oli tukea kaksikätistä työskentelyä

Toisen jakson alkamista edeltävänä päivänä Erkki meni käymään verstaallaan ensimmäisen kerran pitkään aikaan. Hän ei ollut halvaantumisen jälkeen käynyt lainkaan verstaallaan ja nytkin hän hieman tuntui jännittävän siellä työskentelyn aloittamista. 

”Tarvittaisiin vain motivoivaa toimintaa, jota Erkki tekisi päivittäin!”

Harjoittelu tuottaa tulosta

Harjoittelimme Erkin kanssa ensimmäiseksi pystyporalla poraamista ja jiirisahalla sahaamista. Tehtävänä oli tehdä ns. tappilauta, jonka avulla Erkki voisi jatkossa harjoitella hienomotoriikkaa. 

Aloittaessamme pylväsporan kampi oli liian korkealla oikealle kädelle ja Erkki joutui kiertämään poran kampea ensin vasemmalla kädellä hieman alas ja vasta sitten ottamaan siitä kiinni oikealla kädellä. Sama juttu jiirisahan kanssa: vasen käsi avusti ensin sahan käynnistymisessä ja vasta sitten oikea käsi pystyi laskemaan terää alemmaksi ja leikkaamaan tappeja tarvittavaan pituuteen. 

Olikin todella hienoa huomata, kuinka harjoittelujakson lopussa oikean olkanivelen liikkuvuus olikin parantunut niin paljon, että Erkki yletti pylväsporan kampeen ilman vasemman käden avustusta. Samoin jiirisahan käyttö onnistui oikealla kädellä.

Punainen leluauto syntyy innostuneissa käsissä

Tappilauta valmistui ennakoitua nopeammin. Seuraavaksi tehtäväksi suunnittelimme leluauton rakentamista. Puuauton rakentamisessa käytettiin monenlaista työkalua, niin jiirisahaa, vannesahaa, pylväsporaa, ruuviväännintä, pyöröhiomakonetta kuin hiomapaperia, teippiä ja pensseliä. 

Jakson lähestyessä loppuaan minun roolini toimintaterapeutina jäikin jo lähinnä sivustaseuraajaksi. Erkki oli rohkaistunut verstastyöskentelyssä niin paljon, että oli usein tapaamisten välilläkin käynyt jatkamassa kesken olevaa työtä tai tehnyt jotakin toista työtä tapaamisten välillä. Puutöitä ei voi suorittaa yhdellä kädellä, joten kaksikätisyys toteutuu työskentelyssä koko ajan. Olikin todella hienoa huomata jo ennen loppuarviointia, että jakson tavoite oli saavutettu kirkkaasti!

Toimintaterapian aikana valmistunut punainen leluauto

Yleisesti ottaen Erkin työskentelyssä saattoi nähdä, että hän on aiemmin tehnyt paljon puutöitä ja että hänen käyttämänsä keinot ovat useiden vuosien kokemuksen tulosta, ja puutöihin liittyvä ongelmanratkaisutaito on korkealla tasolla.

Toisaalta juuri rutinoituneista työtavoista johtuen jouduin toimintaterapeuttina aluksi puuttumaan tarkkaa työskentelyturvallisuutta vaativiin tilanteisiin, joihin Erkin piti muuttuneesta toimintakyvystä johtuen kiinnittää erityistä huomiota. Heikentynyt motoriikka ja tasapaino vaativat ylimääräistä tarkkaavuutta, jotta onnettomuuksilta vältyttäisiin.

Leluauto valmistui sopivasti ennen jakson päättymistä ja se pääsee odottamaan leikkijän kasvua hieman isommaksi. Ensi kesänä Erkin veljenpoika varmasti leikkii iloisena Erkki-sedän tekemällä uudella punaisella lava-autollaan.