Sotainvalidien hoitopalvelut siirtyvät Länsi-Suomen Diakonialaitokselta Ruskatalojen Palveluyhdistykselle

Veteraanien laitoskuntoutus päättyy Porissa, mutta avokuntoutus jatkuu.

Sotiemme veteraanien määrä on merkittävästi vähentynyt, joten ympärivuorokautista hoito- ja kuntoutuspalvelua ei ole enää mahdollista jatkaa Diakonin toimintana. Yhteistyökumppaniksi sotainvalidien hyvän hoidon turvaamiseksi on valikoitunut Ruskatalojen Palveluyhdistys ry. Ruskataloilla on pitkä kokemus ikäihmisten ympärivuorokautisesta palveluasumisesta ja paljon hoitopaikkoja, mikä turvaa vähenevän sotainvalidien hoidon jatkuvuuden.

Lue lisää tiedotteestamme.

Lisätiedot:
Toimialajohtaja Sanna-Mari Pudas-Tähkä, Diakon Palvelut Oy
044 705 2215
sanna-mari.pudas-tahka@diakon.fi