Neuvonta ja kotiapu

Neuvontapalvelu

Neuvontapalvelu opastaa, ohjaa ja tukee sotainvalideja, -veteraaneja, heidän puolisoitaan, leskiään ja hoitavia omaisia Sotainvalidien Veljesliiton Satakunnan piirin alueella. Palvelun tavoitteena on turvata itsenäinen selviytyminen omassa kodissa mahdollisimman pitkään.

Ohjausta ja neuvontaa saa puhelimitse, neuvontavastaanotolla sekä kotikäynneillä. Palvelu on maksutonta ja luottamuksellista sekä Valtiokonttorin ohjeistamaa ja valvomaa.


Korjausneuvonta

Vanhustyön keskusliitolla on 15 alueellista korjausneuvojaa. Korjausneuvojat avustavat sotainvalideja, -veteraaneja ja muita ikäihmisiä asunnossa tarvittavien muutostöiden kartoittamisessa, suunnittelussa sekä korjausavustusten hakemisessa. Korjausneuvojalta saat apua myös asunnon hoitoa ja kunnossapitoa koskevissa kysymyksissä. Korjausneuvonta on maksutonta.

Ota yhteyttä korjausneuvojaan ensin puhelimitse. Puhelimessa käydään läpi perustiedot sekä asunnon muutostarpeet. Jos muutostöille todetaan olevan edellytyksiä, tulee korjausneuvoja paikan päälle kartoittamaan tilanteen, tekemään mittaukset ja selvittämään muutostöiden vaihtoehdot sekä niihin mahdollisesti saatavat avustukset. Remontoinnista aiheutuvat kustannukset asiakas maksaa itse. Korjausneuvoja tekee luonnospiirustukset sekä kustannusarvion ja laittaa avustushakemukset eteenpäin.

Ota yhteyttä

Tiina Toivonen
0400 852 727


Kotiapua veteraaneille

Kotiapua Veteraaneille saa DiakonKotihoidon ja Veteraanien Tuki-projektin kautta. Diakonin Veteraanien Tuki-projekti on avustajatoimintahanke, jolla halutaan turvata ikääntyvien sotainvalidien ja muiden sotiemme veteraanien sekä heidän puolisoidensa ja leskiensä kotona selviytymistä. VeTun toiminta-alueena on Pori, Ulvila sekä lähikunnat.

Toiminta on jäsenpalvelua ja annettavat palvelut voivat olla muun muassa:

  • piha- ja ulkotyöapu
  • asioimis- ja ulkoiluapu,
  • keskustelukumppanina oleminen
  • kodinhoitotyöt, esim. pyykki- ja siivousapu
  • pienet remonttityöt

Yhteistyössä:

  • Sotainvalidien Veljesliitto ry
  • Suomen Sotaveteraaniliitto ry
  • Rintamaveteraaniliitto ry
  • Rintamanaisten Liitto ry
  • Kaatuneiden Omaisten Liitto ry

Päärahoittajana toimii Ely-keskus. Lisätietoja löydät osoitteesta www.avustajatoiminta.fi

Yhteystiedot Pori

Palvelutilaukset ja lisätiedot
Toimisto 044 705 2143

Projektipäällikkö
Hanna-Liisa Kotsalo
044 705 2171
hanna-liisa.kotsalo@diakon.fi

VeTu-projekti
Metsämiehenkatu 2 D, 28500 PORI

Yhteystiedot

Neuvontapalvelu
Metsämiehenkatu 2 G, 28500 Pori

Sosiaaliohjaaja
Helena Isoviita

044 705 2227
helena.isoviita@diakon.fi

Sairaanhoitaja
Kaija Kaski
044 705 2228
kaija.kaski@diakon.fi

Korjausneuvonta

Tiina Toivonen
0400 852 727

Kotiapua veteraaneille

DiakonKotihoito
044 705 2164

Palvelutilaukset ja lisätiedot Vetu-projekti
Toimisto 044 705 2143

Projektipäällikkö
Hanna-Liisa Kotsalo
044 705 2171
hanna-liisa.kotsalo@diakon.fi

VeTu-projekti
Metsämiehenkatu 2 D, 28500 PORI

Yhteydenottopyyntö