Sotainvalidien kuntoutus ja asuminen

Kuntoutus

Toimintakykynsä ylläpitämiseksi sotainvalideilla on oikeus vuosittaiseen kuntoutukseen Valtiokonttorin maksusitoumuksella. Kuntoutuksen vaihtoehtoina ovat ympärivuorokautinen-, päivä- ja kotikuntoutus. Kuntoutuksen yhteydessä on mahdollista tehdä vuosittainen terveydentilan yleistarkastus.

Hoito ja asuminen

Jos sotainvalidin haitta-aste on yli 10 prosenttia ja tarvitsee kotona selviytymisen tueksi jaksottaista tai osapäiväistä hoitoa, hän voi käyttää Valtiokonttorin maksusitoumuksella intervallijaksoja tai osa-aikaista laitoshoitoa.

Jos sotainvalidin haitta-aste on yli 10 prosenttia, eikä hän enää selviydy itsenäisesti kotona, on sotainvalidin mahdollista muuttaa asumaan Valtiokonttorin maksusitoumuksella DiakonTerveyden Veljeskotiin.

Yhteystiedot

Kuntoutuskeskus
Metsämiehenkatu 2 G, 28500 Pori
terveys@diakon.fi

Ajanvaraus
044 705 2184
ajanvaraus.terveys@diakon.fi

Katso kaikki yhteystiedot

Yhteydenottopyyntö