Työllistyminen ja sen tukeminen Turun hävikkiruokatoiminnassa

Työllistyminen ja sen tukeminen Turun hävikkiruokatoiminnassa -hanke on päättynyt. Lämmin kiitos kaikille yhteistyökumppaneille!

Hankkeen tärkeimmät oivallukset ja opit on koottu työkalupakkiin: Ajatuksia työllistämisen edistämisestä ruoka-aputoiminnassa

Länsi-Suomen Diakonialaitoksen säätiö sekä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä jatkavat kehittämistyötä Varsinais-Suomen ruoka-avun parissa yhteistyössä Turun kaupungin, Varsinais-Suomen hyvinvointialueen sekä järjestöjen kanssa.

Ruoka-aputoiminnan kehittämistyöstä voit olla yhteydessä Taina Vuorimieheen. Seuraa ja osallistu keskusteluun ruoka-aputoiminnasta ja laajemmin ekologisesti kestävästä auttamistyöstä Ekodiakonian LinkedIn -ryhmässä.


Hankkeen toteutusaika: 1.1. – 31.12.2023 

Hanke keskittyy työllistämisen tukemiseen ruoka-aputoiminnassa yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa. Hankkeessa jäljitetään hävikkiruokatoiminnassa tarvittavaa osaamista sekä haetaan tukityöpaikkoja heikoimmin työllistyville henkilöille.  

Hankkeen aikana ruoka-apuverkostoa kasvatetaan ja syvennetään, jotta alueen hävikkiruoka voidaan hyödyntää sitä tarvitseville mahdollisimman tehokkaasti kiertotalouden periaattein. Tärkeänä voimavarana nähdään yhteisöllisyyden ja osallisuuden kokemukset, joita tuetaan ruoka-avun piirissä olevien ihmisten, yhteisöjen ja koko verkoston keskuudessa. 

Päävastuussa hankkeessa on Länsi-Suomen Diakonialaitoksen säätiö. Kumppaneina hankkeessa ovat Turun kaupunki sekä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä. Hanketta tehdään yhdessä alueen ruoka-apua toimittavien yhdistysten sekä Varsinais-Suomen hyvinvointialueen kanssa.  

Hankkeen kokonaisbudjetti on 96 000 € ja sitä rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Turun kaupunki, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä ja Länsi-Suomen Diakonilaitoksen säätiö. 

Projektipäällikkö Taina Vuorimies
044 705 2029
taina.vuorimies@diakon.fi 

Hanketyöntekijä Laura Luukkonen
044 705 2026
laura.luukkonen@diakon.fi 

Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo
Euroopan unioni, Euroopan sosiaalirahasto -logo
Diakon-logo