Kilpailujen säännöt

1. Järjestäjä

Länsi-Suomen Diakonialaitoksen säätiö sr
Y-tunnus: 0137315-9

Diakon Palvelut Oy
y-tunnus: 0215490-0

Osoite: Metsämiehenkatu 2, 28500 Pori

Mitkään Järjestäjän Facebookissa tai Instagramissa järjestämät kilpailut eivät ole Facebookin tai Instagramin järjestämiä, tukemia tai sponsoroimia eivätkä ne liity mitenkään Instagramiin tai Facebookiin. Näin ollen kilpailuun osallistujan tulee vapauttaa Facebook ja Instagram kaikista vastuista kilpailujen osalta.

2. Osallistumiskelpoisuus

Kaikki Suomessa asuvat 16 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt voivat osallistua arvontaan. Arvonnan Järjestäjän ja muiden sellaisten yhtiöiden työntekijät, jotka ovat tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa, eivät saa osallistua arvontaan. Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä arvonnan sääntöjä. Kilpailuun osallistuminen ei edellytä ostamista.

3. Osallistumisaika

Osallistumisaika on ilmoitettu kilpailun julkaisussa. Osallistumisajan ulkopuolella tulleita osallistumisia ei oteta huomioon.

4. Palkinnot

Voittaja saa Facebook-päivityksessä ilmoitetun palkinnon, jonka arvo ilmenee kilpailupäivityksessä. Palkintoa ei vaihdeta muuhun aineettomaan tai aineelliseen hyödykkeeseen. Palkinto toimitetaan voittajan ilmoittamaan osoitteeseen Suomessa tai muulla kilpailupäivityksessä erikseen mainitulla tavalla.

Voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti kilpailun alustan (Facebook/Instagram) kautta. Mikäli voittajaa ei tavoiteta neljäntoista (14) päivän kuluessa kilpailun päättymisestä, valitaan uusi voittaja.

Palkinnon voittaja vapauttaa arvonnan Järjestäjän kaikesta vastuusta liittyen palkinnon vastaanottamiseen tai käyttöön. Arvonnan Järjestäjän kokonaisvastuu kutakin arvonnan osallistujaa kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainittujen palkintojen kokonaisarvoa. Mainitut vastuunrajoitukset eivät kuitenkaan rajoita kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Arvonnan Järjestäjä maksaa palkinnoista maksettavan mahdollisen arpajaisveron.

5. Vastuu teknisistä ongelmista

Arvonnan Järjestäjä ei ole vastuussa teknisistä ongelmista johtuvista arvonnan osallistujien osallistumisesteistä.

6. Sääntöjen vastaiset osallistumiset

Arvonnan Järjestäjällä on oikeus sensuroida ja poistaa arvontapäivityksen kommentteja, jotka ovat loukkaavia, häiritseviä tai muulla tavalla epäasiallisia. Jos arvonnan osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai osallistumisesta arvontaan muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, on arvonnan Järjestäjällä oikeus hylätä osallistuminen.

Osallistumalla kilpailuun osallistuja vakuuttaa, että hän on luonut kilpailuun toimittamansa materiaalin itse. Osallistuja vakuuttaa ja vastaa, että kilpailumateriaali tai sen hyödyntäminen ei loukkaa lakia, hyvää tapaa, kolmansien oikeuksia, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet mukaan lukien, kunniaa, yksityisyyttä taikka liikesalaisuutta tai ole muulla tavalla näiden sääntöjen vastaista.

Osallistumalla kilpailuun osallistuja antaa järjestäjälle ilman eri korvausta pysyvän, yksinomaisen ja maailmanlaajuisen käyttöoikeuden kilpailumateriaaliin. Käyttöoikeuden nojalla järjestäjällä on siten yksinoikeus käyttää ja hyödyntää kilpailumateriaalia millä tahansa nyt tunnetulla ja tulevaisuudessa tunnetuksi tulevalla tavalla ja alustalla.

7. Henkilötietojen käsittely ja viestintä

Järjestäjä kerää ja käsittelee osallistujien antamia yhteystietoja arvonnan suorittamiseksi sekä arvonnan voittajien tavoittamiseksi. Annettuja henkilötietoja ei käytetä suoramarkkinointiin eikä niitä luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille. Kerätyt henkilötiedot tuhotaan tietoturvallisesti arvonnan päätyttyä.

8. Muut ehdot

Osallistumalla arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja arvonnan Järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta kilpailuun, sen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin kilpailun toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin sekä kohdassa 6. mainittujen osallistujien hylkäämiseen.

Kilpailun sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat noudattamaan kilpailuun mahdollisesti liittyvien järjestäjän riippumattomien palvelujen, kuten Facebookin, YouTuben tai Instagramin käyttöehtoja.

Nämä arvontasäännöt koskevat kaikkia osallistujia. Muutoksista ilmoitetaan järjestäjän verkkosivuilla osoitteessa https://www.diakon.fi/kilpailujen-saannot/