Kelan kuntoutus

AVOTERAPIA

Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Avoterapia on tarkoitettu alle 65-vuotiaalle vaikeavammaiselle henkilölle, jolla sairaudesta, viasta tai vammasta aiheutuu lääketieteellistä ja toiminnallista haittaa, jonka helpottamiseksi tarvitaan vähintään vuoden kestävää kuntoutusta. Lääkinnälliseen avoterapiaan on oikeus henkilöllä, jolla on huomattavia vaikeuksia selviytyä jokapäiväisistä toimistaan. Vaativa lääkinnällinen kuntoutus perustuu julkisessa terveydenhuollossa laadittuun kirjalliseen kuntoutussuunnitelmaan, jossa on suositeltu asiakkaalle suoriutumisen ja osallistumisen kannalta tarpeellinen kuntoutus.

Toteutamme Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen avoterapioita (fysioterapia, allasterapia, toimintaterapia) lapsille, nuorille ja aikuisille. Voit lukea lisää aiheesta ”Kelan avoterapia / vaativa lääkinnällinen kuntoutus” Kelan sivuilta.

Fysioterapia
Yksilöllisen fysioterapian keinoin, säännöllisellä ja oikeanlaisella harjoittelulla autetaan asiakasta säilyttämään ja lisäämään toiminta- ja liikuntakykyä. Terapeuteillamme on vankka ammattitaito ja kokemusta neurologisten ja vaikeavammaisten asiakkaiden kuntoutuksesta. Tiloihimme on esteetön pääsy ja laitteita on monipuolisesti.

Allasterapia
Sisältää fysioterapeutin ohjauksessa tehtäviä vesiliikuntaharjoitteita. Vesi kannattelee kuntoutujaa vähentäen niveliin kohdistuvaa kuormitusta ja mahdollistaen harjoitteet laajoilla liikeradoilla. Veden vastus tehostaa myös lihasharjoittelua. Allasterapiavälineillä voidaan tarvittaessa helpottaa harjoitusta tai lisätä sen haastetta.

Toimintaterapia
Asiakas saa tukea arjen toiminnoissa selviytymiseen hänen omassa elinympäristössään. Edistymistä seurataan monipuolisesti ja tarvittaessa opastetaan apuvälineiden käytössä. Omaisille ja läheisillä on saatavilla asiantuntijatukea.

Lisätietoa / Ajanvaraus:
DiakonTerveys, Metsämiehenkatu 044 705 2208
DiakonTerveys, Yrjönkatu 044 705 2266

Katso täältä terapeuttiemme koulutukset ja pääasialliset asiakasryhmät.


TULES-avokurssit

Tuki- ja liikuntaelinsairaiden aikuisten avomuotoisen kuntoutuskurssin palvelulinja

Kelan kustantama TULES-avokurssi on kuntoutujalle maksuton. Kurssit on tarkoitettu aikuisille työssä oleville, sinne palaaville tai kuntoutustuella tai opiskelemassa oleville kuntoutujille, joilla on niska-, hartia-, selkä-, lonkka-, polvi- tai nilkkaoireita.


Omaishoitajien kuntoutuskurssi ja
Omaishoitajien parikurssi

Kelan kustantama omaishoitajakurssi ja omaishoitajien parikurssi ovat kuntoutujalle maksuttomia. Kuntoutuskurssit on tarkoitettu aikuista omaistaan tai läheistään päivittäin hoitaville tai avustaville henkilöille, omaishoitajille, joilla on:

  • sairauden tai omaishoitajuudesta aiheutuvan rasituksen vuoksi toiminnoista suoriutuminen tai osallisuus alentunut tai vaarassa alentua
  • uupumisoireita, sairauksia tai muita tekijöitä, jotka uhkaavat omaishoitajana jatkamista.

Kuntoutuskursseille hakeminen on mahdollista heti (kurssin täyttymiseen asti).

Yhteystiedot

Lisätietoa Kelan kuntoutuksesta
Metsämiehenkatu: 044 705 2208
Yrjönkatu: 044 705 2266

Kuntoutuskeskus
Metsämiehenkatu 2 G, 28500 Pori
terveys@diakon.fi

Ajanvaraus
044 705 2184
ajanvaraus.terveys@diakon.fi

Kuntoutuspalveluiden päällikkö
Päivi Pöykiö
044 705 2210
paivi.poykio@diakon.fi

Katso kaikki yhteystiedot

Yhteydenottopyyntö