Kelan kuntoutus

AVOTERAPIA

Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Avoterapia on tarkoitettu alle 65-vuotiaalle vaikeavammaiselle henkilölle, jolla sairaudesta, viasta tai vammasta aiheutuu lääketieteellistä ja toiminnallista haittaa, jonka helpottamiseksi tarvitaan vähintään vuoden kestävää kuntoutusta. Lääkinnälliseen avoterapiaan on oikeus henkilöllä, jolla on huomattavia vaikeuksia selviytyä jokapäiväisistä toimistaan. Vaativa lääkinnällinen kuntoutus perustuu julkisessa terveydenhuollossa laadittuun kirjalliseen kuntoutussuunnitelmaan, jossa on suositeltu asiakkaalle suoriutumisen ja osallistumisen kannalta tarpeellinen kuntoutus.

Toteutamme Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen avoterapioita (fysioterapia, allasterapia, toimintaterapia). Voit lukea lisää aiheesta ”Kelan avoterapia / vaativa lääkinnällinen kuntoutus” Kelan sivuilta.

Fysioterapia
Sisältää fysioterapeutin antamaa yksilöllistä neuvontaa, ohjausta, terapeuttista harjoittelua sekä manuaalista ja fysikaalista terapiaa

Allasterapia
Sisältää fysioterapeutin ohjauksessa tehtäviä vesiliikuntaharjoitteita. Vesi kannattelee kuntoutujaa vähentäen niveliin kohdistuvaa kuormitusta ja mahdollistaen harjoitteet laajoilla liikeradoilla. Veden vastus tehostaa myös lihasharjoittelua. Allasterapiavälineillä voidaan tarvittaessa helpottaa harjoitusta tai lisätä sen haastetta.

Toimintaterapia
Asiakas saa tukea arjen toiminnoissa selviytymiseen hänen omassa elinympäristössään. Edistymistä seurataan monipuolisesti ja tarvittaessa opastetaan apuvälineiden käytössä. Omaisille ja läheisillä on saatavilla asiantuntijatukea.

Lisätietoa / Ajanvaraus:
DiakonTerveys, Metsämiehenkatu 044 705 2208
DiakonTerveys, Yrjönkatu 044 705 2266


Yksilöllinen tules- ja reumakuntoutus

Harkinnanvarainen moniammatillinen yksilökuntoutus – aikuisen tules- ja reumapalvelulinja

Kelan kustantama aikuisen tules- ja reumakuntoutus on kuntoutujalle maksutonta. Kuntoutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on tule- ja reumasairauteen liittyvä tehostetusti ja moniammatillisesti toteuttavan harkinnanvaraisen yksilöllisen kuntoutuksen tarve.

Kuntoutuksen konkreettiset tavoitteet ja keinot rakennetaan kunkin kuntoutujan yksilöllisiin tarpeisiin vastaten yhdessä kuntoutujan, läheisen ja moniammatillisen työryhmän kanssa (erikoislääkäri, sairaanhoitaja, fysioterapeutti ja psykologi).

Kuntoutus toteutetaan laitos- tai avomuotoisesti. Kuntoutuksen kesto on enintään 15 arkipäivää jaksotettuna useampaan jaksoon. Omaisen osallistuminen kuntoutukseen osittain on mahdollista.

Kuntoutukseen on jatkuva haku.

icon_katsolisaa


TULES-avokurssit

Tuki- ja liikuntaelinsairaiden aikuisten avomuotoisen kuntoutuskurssin palvelulinja

Kelan kustantama TULES-avokurssi on kuntoutujalle maksuton. Kurssit on tarkoitettu aikuisille työssä oleville, sinne palaaville tai kuntoutustuella tai opiskelemassa oleville kuntoutujille, joilla on niska-, hartia-, selkä-, lonkka-, polvi- tai nilkkaoireita.


AVHkurssit

uinti

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden aikuisten kuntoutuskurssin palvelulinja, osittainen perhekurssi

Kelan kustantama AVH-kurssi on kuntoutujalle maksuton. Kuntoutuskurssit on tarkoitettu aivoverenkiertohäiriön sairastaneille aikuisille, jotka ovat opiskelemassa, työelämässä, palaamassa työhön, kuntoutustuella tai poissa työelämästä. Kurssille valitaan kuntoutuja, jolla on diagnostisoitu aivoinfarkti tai ei-traumaattinen kallon sisäinen verenvuoto ja jolle on tehty terveydenhuollossa tarpeelliset tutkimukset (sairastumisesta on kulunut vähintään 6 kk). Omainen osallistuu osaan kurssipäivistä.

Kuntoutuskurssille hakeminen on mahdollista heti (kurssin täyttymiseen asti).

icon_katsolisaa


Omaishoitajien kuntoutuskurssi ja
Omaishoitajien parikurssi

Kelan kustantama omaishoitajakurssi ja omaishoitajien parikurssi ovat kuntoutujalle maksuttomia. Kuntoutuskurssit on tarkoitettu aikuista omaistaan tai läheistään päivittäin hoitaville tai avustaville henkilöille, omaishoitajille, joilla on:

  • sairauden tai omaishoitajuudesta aiheutuvan rasituksen vuoksi toiminnoista suoriutuminen tai osallisuus alentunut tai vaarassa alentua
  • uupumisoireita, sairauksia tai muita tekijöitä, jotka uhkaavat omaishoitajana jatkamista.

Kuntoutuskursseille hakeminen on mahdollista heti (kurssin täyttymiseen asti).

Yhteystiedot

Lisätietoa Kelan kuntoutuksesta
Metsämiehenkatu: 044 705 2208
Yrjönkatu: 044 705 2266

Kuntoutuskeskus
Metsämiehenkatu 2 G, 28500 Pori
terveys@diakon.fi

Ajanvaraus
044 705 2184
ajanvaraus.terveys@diakon.fi

Kuntoutuspalveluiden päällikkö
Päivi Pöykiö
044 705 2210
paivi.poykio@diakon.fi

Katso kaikki yhteystiedot

Yhteydenottopyyntö