Tilapäinen hoito

DiakonTerveys tarjoaa myös tilapäistä, lyhytaikaista hoitoa ja huolenpitoa eripituisina hoitojaksoina, esimerkiksi sairaalahoidon jälkeen tai omaisen lähtiessä matkalle. Lyhytaikaisella laitoshoidolla tuetaan kotona selviytymistä ja hoitavan omaisen jaksamista. Samalla ehkäistään pysyvän laitoshoidon tarvetta.

Tarjoamme lyhyt- ja pitkäaikaista laitoshoitoa sekä päivätoimintaa kodinomaisessa, turvallisessa ja luonnonkauniissa ympäristössä Porissa. Hoitoalan ammattilaiset pitävät asukkaista huolen ympäri vuorokauden.

Yksilöllinen hoito tukee toimintakykyä ja mahdollisimman itsenäistä selviytymistä. Ympärivuorokautisen hoidon lisäksi on mahdollisuus ostaa mm. lääkäripalveluita, fysikaalisia hoitoja tai muita hoidon kannalta tarkoituksenmukaisia palveluita. Hoito on suunniteltavissa yksilölliset tarpeet huomioiden.

Lyhytaikainen tehostettu palveluasuminen omaishoitajan vapaan aikana

Omaishoitaja voi valita omaishoidon lakisääteisten vapaapäivien käyttötavaksi palvelusetelin, jonka avulla omaishoidettavan hoito voidaan hoitajan vapaan aikana järjestää. DiakonTerveys, Kuntoutuskeskus on Porin Perusturvan hyväksymä omaishoidonvapaan ajan hoidon palvelutuottaja.

Lyhyt aikainen palveluasuminen sisältää ympärivuorokautiset hoiva- ja hoitopalvelut sekä tukipalvelut. Tavoitteena edistää ja ylläpitää asiakkaan kokonaisvaltaista toimintakykyä.

Hoitopaketti

DiakonTerveyden Kuntoutuskeskus tarjoaa myös esimerkiksi itse maksaen tilapäistä, lyhytaikaista hoitoa ja huolenpitoa tarkoituksenmukaisen pituisina hoitojaksoina, esimerkiksi sairaalahoidon jälkeen tai omaisen lähtiessä matkalle. Lyhytaikaisella hoitojaksolla tuetaan kotona selviytymistä ja hoitavan omaisen jaksamista. Yksilöllinen hoito suunnitellaan kunkin asiakkaan tarpeiden pohjalta. Hoito tukee toimintakykyä ja mahdollisimman itsenäistä selviytymistä.

Ympärivuorokautisen hoidon lisäksi on mahdollisuus ostaa mm. lääkäripalveluita, fysikaalisia hoitoja, jalkahoitoa tai muita toimintakyvyn kannalta tarkoituksen mukaisia palveluita.

Yhteystiedot

DiakonTerveys Kuntoutuskeskus
Metsämiehenkatu 2 G,
28500 Pori
044 705 2184
ajanvaraus.terveys@diakon.fi

Hoitopalveluiden päällikko
Johanna Porkka
044 705 2180
johanna.porkka@diakon.fi

Facebook

 

Yhteydenottopyyntö