Askarruttaako iäkkään kotona pärjääminen?

Julkaistu:

Huolestuttaako oma tai läheisen selviytyminen arjessa? DiakonKotihoidon geronomi Päivi Ruohonen kannustaa rohkeasti kääntymään hänen puoleensa, jotta voidaan kartoittaa miten omainen tai läheinen arjen haasteista selviytyy.

Väestö ikääntyy ja iäkkäiden tulisi pärjätä kotona mahdollisimman pitkään.  Tämän vuoksi jo varhaisessa vaiheessa tehtävä geronomin kartoitus auttaa niin asiakasta kuin omaisia tekemään hyvinvointia edistäviä valintoja ja muutoksia, jotta läheisen kotona asuminen onnistuisi suuremmitta ongelmitta mahdollisimman pitkään.

Geronomin vastaanoton tarkoituksena on, että iäkkään toimintakyvyn heikkeneminen tai sitä ennakoivat merkit pyritään havaitsemaan riittävän ajoissa. Henkilökohtainen paneutuminen asiakkaan tilanteeseen mahdollistaa yksilöllisen kohdennetun kartoituksen. Saatujen vastausten perusteella laaditaan asiakkaalle oma henkilökohtainen suunnitelma, jota lähdetään toteuttamaan yhdessä asiakkaan ja omaisten kanssa. Tärkeitä tavoitteita ovat iäkkään itsenäisyyden, toimintakyvyn, terveydentilan ja yhteisöllisyyden ylläpitäminen, mahdollistaen näin mahdollisimman hyvän arjen.

”Geronomin vastaanotolla pyritään havaitsemaan iäkkään toimintakyvyn heikkeneminen tai sitä ennakoivat merkit riittävän ajoissa.”

Toimintakyvyn arviointia

Asiakkaan tullessa vastaanotolle aloitamme toimintakyvyn arvioinnin muutamalla kartoittavalla kysymyksellä. Vastausten perusteella pystymme havainnoimaan, millä osa-alueilla (arkitoimista suoriutuminen, fyysinen- ja psyykkinen toimintakyky, kognitiivinen- ja sosiaalinen toimintakyky tai ympäristö) on mahdollisesti ongelmia.

Toimintakyvyn haasteita, joita voidaan vastaanotolla kartoittaa ovat mm:

  • haasteet päivittäisissä toiminnoissa, esimerkiksi oman henkilökohtaisen hygienian hoidossa
  • haasteet fyysisessä suorituskyvyssä, esimerkiksi liikkumisessa kodin sisällä ja ulkona
  • kaatumisen vaaratekijät
  • ravitsemukselliset ongelmat
  • muistiin liittyvät ongelmat
  • unettomuuteen liittyvät ongelmat
  • alkoholin käyttöön liittyvät haasteet
  • kodin turvallisuus

Vastaanotolle tullessa voi asiakaskin jo itse tiedostaa, millä toimintakyvyn osa-alueella on haasteita, jolloin voidaan paneutua myös suoraan ongelmakohtiin.

Ensimmäiseen kartoituskäyntiin varaamme aikaa yleensä tunnin, jolloin ehdimme tekemään yksilöllisen toimintakyvyn arvioinnin kattavasti.

Miten arjesta tulisi helpompaa?

Toinen käynti vastaanotolle sovitaan yleensä muutaman viikon päähän. Toiselle käynnille olisi hyvä ottaa mukaan omainen/läheinen, toki omaiset ovat tervetulleita mukaan jo heti ensimmäisestä kerrasta alkaen. Vastaanottokäynnillä käymme yhdessä läpi ensimmäisellä kerralla saatujen kysymysten vastauksia ja näiden perusteella havaittuja mahdollisia ongelmakohtia. Vastausten perusteella, yhdessä asiakkaan ja omaisen kanssa, laadimme henkilökohtaisen suunnitelman keinoista, joilla arkea voitaisiin helpottaa. Joillakin esimerkiksi yksinkertaiset apuvälineet helpottavat arjessa selvitymistä.

Kontrollikäynnin voimme suunnitella yksilöllisten tarpeiden mukaan joko muutaman kuukauden tai esimerkiksi puolen vuoden päähän. Ohjaus, neuvonta, kannustus ja motivointi on erittäin tärkeää omien, yksilöllisesti laadittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tärkeää on, että ikääntyneillä on paikka ja henkilö, joka huomioi heidät kokonaisvaltaisesti ja paneutuu huolella heidän ongelmiinsa. Tavoitteena on mahdollisimman tyytyväinen ja onnellinen lähimmäinen. Ota rohkeasti yhteyttä!

Geronomi Päivi Ruohonen
044 705 2141

P.S. Geronomin vastaanotto tulossa myös Diakon Verkkokauppaan tuotteeksi syksyn aikana.

Tilaa
Ilmoita, kun tulee:
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
Näytä kaikki kommentit