Etänä vai livenä – pelejä vai perinteistä?

Julkaistu:

DiakonTerveydessä testattiin digitalisaation tuomia mahdollisuuksia kuntoutuksessa jo keväällä 2020 ja nyt meillä kokeillaan Yetitablettia. Terapeutin läsnäolon ja kosketuksen voima pitää silti edelleen pintansa, mutta kehitämme innolla kokoajan myös uutta!

Digitalisaatio lisääntyy yhteiskunnassamme kovaa vauhtia. Koronapandemia on vauhdittanut etenkin terveyspalveluiden digitalisoitumista. On kehitetty etävastaanottoja ja monia muita digitaalisia palveluja.

Digitalisaatiota ei ole vielä se, että meillä on käytössämme erilaisia teknisiä ratkaisuja, kuten esimerkiksi etävastaanoton mahdollistava ohjelma tai sovellus. Digitalisaatioksi kutsutaan sitä, kun ihmisten toimintatavat muuttuvat niin, että osaamme hyödyntää käytössä olevia teknologisia ratkaisuja.

Pandemian alussa maaliskuussa 2020 kuntoutuspalveluissa tapahtui selvä notkahdus. Kasvokkain tapahtuvaa palvelua ei voitu toteuttaa. Ihmiset eivät uskaltaneet käyttää palveluita. Etäpalvelut eivät olleet esimerkiksi fysioterapiassa ja toimintaterapiassa kovin tunnettuja tapoja tuottaa palveluita, vaikka niitä teknisesti olikin mahdollista toteuttaa.

Etäkuntoutus testissä

Me DiakonTerveyden kuntoutuspalveluissa kokeilimme etäkuntoutusta muutamien asiakkaiden kanssa kevään ja kesän 2020 aikana. Aluksi sekä terapeuteilla että asiakkailla oli hieman haasteita saada etäterapia toteutumaan suunnitellusti, mutta kyllä onnistumisiakin päästiin kokemaan matkan varrella! Etäterapiasta oli hyötyä erityisesti niissä tilanteissa, joissa terapeutti neuvoi asiakasta ja hänen lähipiiriään arjen haasteiden selvittämisessä.

Sittemmin koronapandemian hiukan helpottuessa kasvokkain tapahtuvaa kuntoutusta päästiin jälleen toteuttamaan enemmän ja suurin osa asiakkaista halusikin mieluummin kasvokkain kuin etänä toteutuvaa terapiaa. Terapeutit huomasivat toimintakyvyn laskun useilla niillä asiakkailla, joilla oli ollut taukoa kuntoutuksen toteutuksessa koronapandemian vuoksi. Esimerkiksi asiakkaan tasapaino, kävelykyky ja lihaskunto heikentyivät, kun elinpiiri kapeni eikä kotoa juuri poistuttu. Etäkuntoutuksen avulla saatiin kuitenkin tuota toimintakyvyn laskua estettyä ja ainakin hidastettua. Onneksi suurin osa on uskaltanut taas palata takaisin palvelujen äärelle ja arjessa pärjäämiseen on saatu apua.

Kiinnostaako etänä toteutettu kuntoutus?

Teetimme asiakkaillemme kesällä 2021 etäkuntoutukseen liittyvän kyselyn. Selvitimme mm. kiinnostaako asiakkaita etänä toteutettu kuntoutus ja minkälaisia kokemuksia asiakkailla on etäkuntoutuksesta. Vastaajista suurin osa ei ollut kokeillut etäkuntoutusta ja arvioi, ettei hyötyisi siitä yhtä paljon kuin kasvokkain tapahtuvasta kuntoutuksesta.

Vastausten perusteella kuntoutus on palvelu, jota halutaan mieluummin kasvokkain monestakin syystä. Näitä kyselyssämme esille tulleita syitä olivat esim. etäkuntoutukseen vaadittavan laitteiston ja nettiyhteyden puute, asiakkaan kokemat haasteet teknisten laitteiden käytössä ja asiakkaan tarvitsema fyysinen apu, jota etäkuntoutuksella ei valitettavasti saa. Osa vastaajista kertoikin, ettei voi hyötyä etänä toteutettavasta kuntoutuksesta, koska tarvitsee ne ”tekevät kädet”, eli terapeutin, joka on fyysisesti läsnä ja avustaa, varmistaa ja koskettaa. Osa vastaajista koki, että joissakin tilanteissa, esimerkiksi helpommissa ohjaus- tai neuvontatilanteissa, etäkuntoutus voisi toimia osana kuntoutusta, mutta ei voi kuitenkaan täysin korvata kasvokkain tapahtuvaa kuntoutusta.

”Osa kertoikin, että tarvitsee ne ”tekevät kädet”, eli terapeutin, joka on fyysisesti läsnä ja avustaa, varmistaa ja koskettaa.”

Kohtaaminen ja koskettaminen ovat keskeisessä osassa kuntoutuspalveluita. Osalle asiakkaista terapeutin fyysinen avustaminen ja varmistaminen on välttämätön osa kuntoutusta ja silloin onkin ymmärrettävää, ettei asiakas koe hyötyvänsä etäkuntoutuksesta samalla tavalla kuin kasvokkain toteutuvasta kuntoutuksesta. Joillekin asiakkaista terapeutin tapaaminen on päivän ainoa ihmiskontakti, jolloin asiakkaan ja terapeutin välisen vuorovaikutuksen ja koskettamisen merkitys korostuu.

Etäkuntoutusta suunniteltaessa on tietysti huomioitava asiakkaan tarpeet ja tavoitteet sekä mahdollisuudet ja kyvyt käyttää teknologisia laitteita. Etäkuntoutus ja etävastaanotot terveyspalveluissa ovat hyvä tuki ja lisäävät palvelun saavutettavuutta niille, keille se soveltuu ja helpottaa tällöin arkea.

Pelit kiinnostavat ja motivoivat harjoittelemaan

Digitalisaatiota kuntoutuksessa voidaan lisätä myös monella muulla tapaa. Jo käytössä tai kehitteillä on esimerkiksi monenlaisia pelillisiä keinoja kuntoutuksen toteutukseen. Erilaisilla teknologisilla ratkaisuilla voidaan motivoida asiakasta harjoittelemaan aiempaa monipuolisemmin.

Esimerkiksi erilaisilla peleillä asiakas voi harjoittaa samanaikaisesti hahmottamista tai muistia ja käden toimintoja, vartalonhallintaa tai tasapainoa. Usein peliin tai tehtävään keskittyessään asiakas ikään kuin huomaamattaan harjoittaa myös muita taitoja, joita terapeutti voi ohjata.

”Usein peliin tai tehtävään keskittyessään asiakas ikään kuin huomaamattaan harjoittaa myös muita taitoja, joita terapeutti voi ohjata.”

Meillä kokeillaan Yetitabletia!

DiakonTerveys ja Kuori aloittavat nyt syksyllä 2021 pilotin, jossa kuntoutuksen toteutukseen tuodaan teknologisia ratkaisuja Yetitabletin myötä. Yetitablet on jättikokoinen tablet-laite, johon voi ladata erilaisia sovelluksia, joita voidaan hyödyntää kuntoutuksen toteutuksessa. Yetitabletin käyttökokemuksia kerätään nyt kuntoutusympäristössä fysio- ja toimintaterapian osalta erityisesti lasten ja ikääntyneiden asiakkaiden parissa.

Halutessasi voit seurata käyttökokemuksia ja pilotin etenemistä DiakonTerveyden Facebookissa, täällä Diakon-blogissa ja Yetitabletin sivuilta. Olemme innoissamme aloittamassa yhteistä kokeilua ja odotamme minkälaisia mahdollisuuksia teknologiset ratkaisut tuovat toiminnallemme!

Tilaa
Ilmoita, kun tulee:
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
Näytä kaikki kommentit