Terveisiä Rinkeplummasta

Julkaistu:

Meillä Rinkeplummassa korostuvat kiiretön yhdessä tekeminen, läsnäolo ja toive siitä, että asiakkaalle jää onnistumisen kokemuksia sekä hyvä mieli. Muistisairaiden päivätoiminnan avulla pyritään edesauttamaan kotona pärjäämistä ja toimintakyvyn säilyttämistä mahdollisimman pitkään. Toiminta mahdollistaa myös omaishoitajan tarpeellisen lepohetken.

Tällä viikolla vietetään Muistiviikkoa 20.9. – 26.9.2021 välisenä aikana ja tiistaina on myös kansainvälinen Alzheimer – päivä 21.9.2021. Viikon teemana on tänä vuonna ”Hyvää elämää muistiystävällisessä yhteiskunnassa” ja esillä on erityisesti läsnäolon ja läheisyyden merkitys. Muistiviikon kanssa samaan aikaan vietetään myös valtakunnallista hyvien tapojen viikkoa. Hyvin tärkeitä asioita kaikki.

Työssäni, muistisairaiden päivätoiminnassa Rinkeplummassa, läsnäolo ja läheisyys korostuvat. Päivätoiminnan tarkoitus on auttaa muistisairasta pärjäämään kotonaan ja auttaa häntä säilyttämään toimintakykynsä mahdollisimman pitkään. Samalla mahdollistetaan omaishoitajalle säännöllinen vapaa ja omaa aikaa. Rinkeplumman toiminnassa korostuvat tekeminen ja onnistuminen. Vuorovaikutuksen onnistumisen huomaa asiakkaan hymystä, silmien pilkkeestä ja siitä, että toiminnasta on jäänyt hyvä mieli. Tunne onnistuneesta tekemisestä on tärkeämpää kuin se, mitä saatiin aikaiseksi.

”Tunne onnistuneesta tekemisestä on tärkeämpää kuin se, mitä saatiin aikaiseksi.”

Läsnä kiireettömästi ja keskittyneesti

Vuorovaikutuksen onnistumisen kannalta on tärkeää olla läsnä toisille ja olla kiinnostunut toisen asioista. Muistisairas aistii herkästi, mikäli keskustelussa toinen ei keskity, vaan ajattelee aivan muita asioita.

Muistisairauden edetessä kokemusmaailma kapenee, nykyhetki voi olla vaikea käsittää, sanoja ei löydy kuvaamaan tunteita, tai sitä mitä ihminen haluaa. Kiireetön kohtaaminen on ensiarvoisen tärkeää, on annettava aikaa löytää sanat ja merkitys asioille.

Päivätoiminnassa pyrimme välttämään kiireen tuntua. Meillä ohjaajilla on oltava aikaa kuunnella ja tehdä yhdessä asioita. Se mitä saamme aikaiseksi ei ole mitattavissa asteikoilla tai taulukoilla, vaan sillä, että rinkeplummalainen tuntee olonsa hyväksi ja hän on saanut päivän mittaan onnistumisen kokemuksia. Ne auttavat hänen toiminnassaan ja heijastuvat kotiin asti. Onnistumisen tunne voi säilyä ja vähentää käyttäytymisestä johtuvia ongelmia joksikin aikaa.

”Kiireetön kohtaaminen on ensiarvoisen tärkeää, on annettava aikaa löytää sanat ja merkitys asioille.”

Muistisairas tarvitsee vuorovaikutusta – Rinkeplummassa kohdataan jokainen omana itsenään

Vuorovaikutustaitojen ylläpito on osa Rinkeplumman toimintaa. Se pitää sisällään toisten ryhmäläisten huomioimista ja keskustelua muiden kanssa. Joskus kahden muistisairaan keskustelua voi olla vaikea ulkopuolisen seurata, mutta jos he ovat tyytyväisiä keskusteluunsa ja sen sisältöön, kuka siihen voi poikkipuolista sanaa sanoa. Joskus toinen voi puhua aidanseipäästä ja toisen vastaus käsittelee eduskuntatalon väriä, mutta keskustelu on kummallekin antoisaa. Eräänkin kerran kaksi asiakasta kävelivät keskenään keskustellen tyytyväisinä, vaikka molempien sanavarasto oli siinä vaiheessa kutistunut vain muutamaan sanaan. Mutta molemmilla oli hauskaa ja se on tärkeintä.

Vuorovaikutus ja osallistuminen omalla, joskus hiljaisellakin, tavalla tukee muistisairaan kognitiivisia taitoja ja osallisuuden kokemuksia.

Sosiaalisten suhteiden merkitys korostuu muistisairaan elämässä, ne vahvistavat itsetuntoa ja antavat tunteen oman elämän hallinnasta. Rinkeplummassa jokainen ihminen kohdataan omana itsenään ja jokaiselle pyritään päivän aikana antamaan mahdollisuus osallistua toimintaan omien edellytystensä mukaan. Jokaiselle ryhmäläiselle annetaan päivän mittaan positiivista palautetta hänen toiminnastaan. Kaikesta pyritään löytämään se positiivinen asia.  Esimerkiksi omenan kuoriminen lähes olemattomiin ei ole asia eikä mikään, kiitämme häntä tehdystä työstä ja annamme seuraavan omenan kuorittavaksi.

Toisinaan tilanne saattaa muodostua haasteelliseksi, kun asiakkaiden kesken ei ole yhteistä kieltä. Toisen kysymykset saattavat aiheuttaa ahdistusta, kun sanoja ei löydy tai kysymykseen ei osaa vastata. Kysymys lapsista saattaa olla jollekin vaikea, kun ei muista monta lasta tai lastenlasta on ja missä he ovat. Silloin ohjaaja on hienovarainen tulkki ja ohjaa keskustelua toiseen suuntaan. Toiminnassamme pyrimme siihen, että asiakkaita ei jätetä yksin, vaan aina on ohjaaja paikalla seuraamassa toimintaa.

Välittävä ja rauhoittava kosketus

Usein työssämme koskettaminen liittyy asiakkaan ohjaamiseen, rauhoittamiseen tai läsnäolon ilmaisemiseen. Joskus asiakas myös halaa, emme ole korona-aikanakaan luopuneet halailusta, mikäli aloitteen tekee asiakas, ja saattaa olla tilanne joskus myös sellainen, jossa ohjaajan on aiheellista halata asiakasta. Muistisairas ei välttämättä myöskään ymmärtäisi ohjaajan kieltäytymistä ja vetäytymistä tilanteesta, vaan pahoittaisi mielensä.

”Kosketus yleisesti rauhoittaa ja lievittää stressiä.”

Kosketuksella kerromme välittävämme asiakkaistamme. Kosketuksella voimme myös ohjata asiakasta, jolla on vaikeuksia hahmottaa ympäristöä, vaikeuksia ymmärtää puhetta tai kun haluamme kiinnittää huomion johonkin sillä hetkellä.

Kosketus yleisesti rauhoittaa ja lievittää stressiä. Työssä ohjaajan kosketus ei saa olla negatiivinen. Jos ohjaaja on kiihtynyt tai kiireinen, on hyvä ennen kosketusta hengähtää syvään ja rauhoittua. Koskettajan mielentila välittyy kosketuksesta, vaikka olisi minkälainen hätä ja hoppu on ohjaajan oltava rauhallinen jolloin kosketuksestakin välittyy rauhallisuus.

Arkista yhdessäoloa ja puuhastelua

Teemme Rinkeplummassa työtämme kaikki omina persooninamme, muutoin työ olisi henkisesti rasittavaa. Asiakkaat kertovat meille huolensa ja ilonsa, samoin työntekijät omat kommelluksensa ja onnistumisensa. Lohdutamme asiakkaitamme ja annamme, toivottavasti, kotiin vietäväksi hyvän mielen ja onnistumisen tunteen.

Asiakkaan osallistuminen toimintaan vaihtelee vireystilan mukaan. Jokaisella on mahdollisuus osallistua toimintaan, tekemiseen tai keskusteluun vaikka vain seuraamalla muiden tekemistä. Aina ei jaksa tehdä, mutta toiminnnan seuraaminen voi virkistää.

Yhdessä oleminen, puuhastelu tekee hyvää rentouttaen ja antaen onnistumisen kokemuksia.
Ohjaajina olemme läsnä ja kiinnostuneita sinusta. Tervetuloa rohkeasti mukaan!

Syysterveisin
Anne Rinkeplumma
sta

PS. Kuuntelemme myös omaisten kuulumisia ja olemme niistä kiinnostuneita.

Tilaa
Ilmoita, kun tulee:
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
Näytä kaikki kommentit