Yhteyttä ja läheisyyttä, teknologiaa hyödyntäen

Julkaistu:

Kirjoituksessa DigiDiakon-hankkeen projektikoordinaattori Taina Kilpeläinen pohtii teknologian tuomia uusia mahdollisuuksia niin vuorovaikutuksessa kuin palveluiden tuottamisessakin. Uuden käyttöönotto vaatii aina rohkeutta kaikilta.

Ihmisillä on tarve olla vuorovaikutuksessa ja yhteydessä keskenään, se tarve ei poistu, ei ikääntymisen myötä tai toimintakyvyn hiipuessa – vaan päinvastoin. Tarve olla lähellä omia rakkaitaan ja jakaa heidän kanssaan hetkiä arjesta ja ympärillä tapahtuvista asioita. Hetkien merkitys ja tärkeys vain korostuu, kun mahdollisuus lähellä olemiseen vaikeutuu tai tulee jopa kokonaan esteelliseksi.

Uutta yhdessä kehittäen

Ammattilaisten on työssään haettava myös uusia ratkaisuja, joilla voidaan mahdollistaa palveluiden saatavuutta sekä toteuttaa yhteydenpitoa, viestintää asiakkaan ja omaisten sekä muiden ammattilaisten välillä.

Teknologialla voidaan mahdollistaa yhteydenpitoa ja tukea toimintoja, jos fyysisiä tapaamisia ja kontakteja on rajattu,  kuten nyt meneillään olevan koronan vuoksi on tapahtunut. Se ei ole kuitenkaan ainoa tekijä, miksi teknologiasta haetaan ratkaisuja toimintaan, vaan kyseessä on laajempi  ympärillämme oleva muutos yhteiskunnassa ja sen tavassa toimia, jakaa tietoa ja tuottaa sekä kuluttaa palveluita.

Digitaalisuus ei ole pelkkien uusien ratkaisujen käyttöönottoa, vaan se vaatii myös toiminnan laajempaa tarkastelua. Joskus ratkaisu voi löytyä hyödyntämättömän tai ”piilossa” olevan toiminnallisuuden tuomisesta osaksi toimintaa. Tekniset ratkaisut ovat kuitenkin vain väline, jolla voidaan tukea toimintaa, yhteensovittaminen edellyttää kaikkien muutokseen osallistuvien yhteistyötä sekä erityisesti asiakkaan ottamista mukaan kehittämiseen.

”Toimintaa on hyvä miettiä ja tarkastella yhdessä kaikkien kanssa, joita uusi käyttöönotettava teknologia koskee.”

Teknologia muuttuu huomaamatta osaksi arkea

Uuden teknologian käyttöönotto voidaan kokea joskus myös haastavana, mutta murrosvaiheen ohitettuamme huomaammekin, että emme osaakaan olla ilman sitä tai miten siitä on tullut osa arkea. Teknologia mahdollistaa uusia tapoja toimia, sujuvoittaa toimintaa sekä tuo myös uuden oppimisen tapoja ja iloa.

Yksilön ulottuville voidaan tuottaa vaikka virtuaalinen kokemus vanhasta kotikylän ympäristöstä, johon ei ole vuosikausiin päässyt lähtemään tai eksoottisesta matkakohteesta, johon ei ole mahdollisuutta matkustaa. Uusien ratkaisujen käyttöönottaminen vaatii rohkeutta ja oivallusta huomata ne tilanteet, joissa apua ja tukea tarvitaan, oli sitten kyseessä teknologian käyttöönotosta tai sen käyttämisen haasteista.

Uusi toiminta on aina muutos – eikä tottuminen aina käy nopeasti, eri sukupolvien edustajat suhtautuvat uuteen teknologiaan ja digitaalisiin palveluihin tavalla.

”Uusi toiminta on aina muutos – eikä tottuminen aina käy nopeasti, eri sukupolvien edustajat suhtautuvat uuteen teknologiaan ja digitaalisiin palveluihin tavalla.”

DigiDiakon-hanke vie kohti uutta

Diakonilla on meneillään hanke, DigiDiakon, jossa kehitetään digitaalisia palveluita ja palveluiden saatavuutta. Yhtenä kehityksen kohteena onkin digitaalisen viestinnän ja yhteydenpidon mahdollistaminen sekä henkilökunnan ja asukkaiden että omaisten välillä. Lisäksi etsitään uusia tapojen hoidon, kuntoutukseen ja sosiaalisen kanssakäymisen mahdollistamiseen.

Syyskuussa 2020 alkanut hanke on vaiheessa, jossa tarkastellaan toimintaa ja tunnistetaan keskeisimmät kehittämisen kohteet, joihin halutaan löytää parhaat ratkaisut tukemaan asiakaslähtöistä toimintaa. Kehittämistyötä on helppo ollut viedä eteen päin digitaalisten palveluiden näkökulmasta, koska aitoa ja luonnollista välittämistä asiakkaasta näkyy jokaisessa Diakonin alueen palvelutoiminnassa. Ja se on merkityksellistä. On ilo olla osa tätä kehittämistehtävää.

Tilaa
Ilmoita, kun tulee:
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
Näytä kaikki kommentit