AVOIN TYÖPAIKKA: Projektikoordinaattori Turvapaikanhakijat töihin Satakuntaan -hankkeeseen

Länsi-Suomen Diakonialaitoksen säätiö hakee PROJEKTIKOORDINAATTORIA Turvapaikanhakijat töihin Satakuntaan -hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on edistää vastaanottokeskukseen rekisteröityneiden hakijoiden työllistymistä sekä tukea heitä työllistäviä työnantajia pidempiaikaisen työllistymisen sujuvoittamiseksi. Tavoitteet saavutetaan antamalla turvapaikanhakijoille ja tilapäistä suojelua tarvitseville yksilöllistä ja/tai ryhmämuotoista tukea työnhaussa, kertomalla heille suomalaisen työelämän pelisäännöistä, tukemalla työnantajia tarvittaessa työntekijän perehdytyksessä ja työsuhteen aikana sekä vahvistamalla työntekijän ammatillista suomen tai englannin kielen osaamista.

Diak toimii hankkeen päätoteuttajana ja Länsi-Suomen Diakonialaitoksen säätiö osatoteuttajana. Hanke saa rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta.   

Projektikoordinaattorina:

 • vastaat hankkeen tiedottamisesta turvapaikanhakijoille ja tilapäistä suojelua tarvitseville
 • teet etsivää ja jalkautuvaa työtä yksityismajoituksessa asuviin turvapaikanhakijoihin ja tilapäistä suojelua hakeviin
 • teet tarvittaessa osaamiskartoitukset
 • avustat hakijaa työnhaussa ja neuvot työsuhteen käytännön asioissa
 • vastaat hakijoiden ryhmässä tapahtuvasta tuesta ja ohjauksesta sekä toimit ryhmien toisena ohjaajana
 • perehdyt muissa hankkeissa tuotettuihin materiaaleihin, ja valikoit tämän hankkeen kohderyhmille soveltuvat materiaalit
 • kontaktoit ulkopuoliset vierailijat
 • markkinoit työnantajapoolia työnantajille ja osallistut sen käyttöönottoon
 • vastaat rekrytointitilaisuuksien järjestämisestä yhdessä työnantajien ja vastaanottokeskuksen kanssa
 • osallistut ulkopuolisen asiantuntijan järjestämiin koulutuksiin
 • osallistut turvapaikanhakijan kanssa työnantajan tarjoamaan työhön perehdyttämiseen
 • järjestät vapaa-ajan tilaisuuksia, jossa turvapaikanhakijoilla on mahdollista tavat muita suomalaisia ja vahvistaa kielitaitoa
 • annat työnantajille yksilöllistä tukea työsuhteen alussa ja sen aikana
 • haastattelet entisiä ja nykyisiä turvapaikanhakijoita
 • osallistut hankkeen tavoitteiden toteutukseen projektipäällikön työparina
 • vastaat hankeen raportoinnista Länsi-Suomen Diakonialaitoksen säätiön osalta
 • osallistuu hankkeen artikkelien kirjoittamiseen

Apuna sinulla on projektipäällikkö, kielten lehtori, Diakin ja Länsi-Suomen Diakonialaitoksen ammattilaiset.

Olet etsimämme henkilö, jos olet kiinnostunut ja sinulla on osaamista turvapaikanhakijoiden ja tilapäistä suojelua tarvitsevien henkilöiden parissa tehtävästä työstä ja siihen liittyvästä työllistämisen edistämisestä. Arvostamme erinomaisia yhteistyö- ja verkostoitumistaitoja, itsenäistä työotetta, joustavuutta, markkinointitaitoa sekä avointa ja innostunutta otetta hanketyöhön.

Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Työ on kokoaikainen, työaika 38 h 20 min/vko.

LISÄTIEDOT JA HAKEMINEN:
Lisätietoja antaa henkilöstöjohtaja Tarja Pääkkönen 18.7.2022 asti 044 705 2242, tarja.paakkonen@diakon.fi  ja 1.8.2022 alkaen toimiala-  ja kehitysjohtaja Sanna-Mari Pudas-Tähkä, 044 705 2215, sanna-mari.pudas-tahka@diakon.fi

Vapaamuotoiset hakemukset 7.8.2022 mennessä osoitteeseen sanna-mari.pudas-tahka@diakon.fi